Lindéngruppen

Samarbete med Lindéngruppen

Lindéngruppen och BTH har sedan 2016 en långsiktig strategisk samverkan. Lindéngruppen fokuserar på långsiktig utveckling av industriföretag genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande och tillämpar för detta metodik för strategisk hållbar utveckling som BTH leder forskning och utveckling av.

Ett aktuellt exempel på gemensam forskning är ett doktorandprojekt med fokus på hur Lindéngruppen kan facilitera transformation av organisatorisk kultur och praxis med avseende på strategiskt hållbarhetsarbete. Detta har också kopplingar till nya och mer holistiska modeller för värdeskapande. Omfattningen av Lindéngruppens satsning på BTH:s forskning inom strategisk hållbar utveckling uppgår till 27,5 miljoner kronor över en tioårsperiod.

Kontakt

Kontaktperson BTH

Göran Broman
E-post: goran.broman@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×