Telenor

Samarbete med Telenor

Telenor och BTH har tecknat ett samarbetsavtal som innehåller flera delar.

BTH stödjer samarbetet genom att ge Telenor tillgång till experter, studentresurser, labbmiljöer, bibliotek, föreläsningar och utvecklingsprojekt. BTH ska även erbjuda mer specifik karriärutveckling för Telenors personal genom ett samarbete kring Telenors Karriärstege och erbjudande av kurser inom ramen för den.

Telenor stödjer samarbetet genom att tillhandahålla praktikplatser för studenter, erbjuda möjlighet till examensarbete, erbjuda traineeplatser, genomföra gästföreläsningar, medverka i forskningssamarbete eller innovationsprojekt.

BTH och Telenor avser även att skapa gemensamma labbmiljöer, genomföra gemensamma event och föreläsningar samt initiera kontakter med parternas respektive samarbetspartner. Därtill kan samarbete ske avseende gemensamma resurser, såsom exempelvis konferenslokaler, lunchmöjligheter och liknande.

Parterna kommer även att samarbeta i olika forskningssamarbeten, framförallt inom ”software engineering” och andra tillämpningar som är relevanta för Telenor. För dessa samarbeten tecknas separata avtal avseende immateriella rättigheter och publicering.

Kontakt

Kontaktperson Telenor

Dan Hallengren

dan.hallengren@telenor.se

Kontaktperson BTH

Andreas Larsson

andreas.larsson@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×