Password

Lösenord för BTH-konto

Byta lösenord
Du kan byta lösenord på två sätt:

  • Via personalkonto.bth.se
  • Ctrl + Alt + Del när du är inloggad på en Windows-dator
    OBS! Är din dator inte ansluten till BTH:s nätverk – antingen på campus eller via VPN – kommer ditt gamla lösenord att gälla tills du ansluter datorn till BTH-nätet igen.


Glömt lösenord
Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det via personalkonto.bth.se

Återställning av glömt lösenord förutsätter att du har angett en privat e-postadress och/eller ett mobilnummer som är kopplade till ditt BTH-konto. Uppgifterna blir då återställningskanaler som du kan använda för att verifiera att det är du som äger kontot.

Om du har ett vanligt BTH-konto är chansen stor att ditt BTH-mobilnummer redan är inlagt som återställningskanal.

Du lägger till och ändrar återställningskanaler för e-post och mobil via personalkonto.bth.se

Har du glömt lösenordet och inte har angett någon återställningskanal kontaktar du ithelpdesk@bth.se för att få en återställningskod som du kan använda för att sätta ett nytt lösenord.


Tänk på:
Ditt nya lösenord måste innehålla minst 10 tecken och innehålla minst tre av dessa teckengrupper:

  • Versal (stor bokstav)
  • Gemen (liten bokstav)
  • Siffra
  • Specialtecken

Det går inte att återanvända ett tidigare lösenord.