Password

Lösenord för BTH-konto

Lösenordet måste innehålla minst 10 tecken, varav minst 2 bokstäver (en versal och en gemen) och en siffra eller specialtecken.

 

Begränsat konto

Har ditt konto begränsad behörighet måste du byta lösenord via vpn.bth.se/mobil

Om du inte minns ditt gamla lösenord, kontakta ithelpdesk@bth.se