Anna Axén

Anna Axén

Doktorand/Universitetsadjunkt

anna.axen@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H528C

0455-385430

Ensamhet hos äldre kan ses som ett folkhälsoproblem med en ökad dödlighet, en sämre självskattad hälsa samt en ökad risk för depression. Ofta beskrivs ensamhet i termer av känslomässig-, existentiell- eller social ensamhet. Där social ensamhet avser brist på värdefulla sociala kontakter som ger en känsla av tillhörighet. När hälsan med åldern försämras minskar även antalet sociala kontakter.

Forskningsprojektet kommer att beskriva förekomsten av ensamhet och associerade sociala faktorer hos äldre som bor i ordinärt boende.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×