Ansel Berghuvud

Ansel Berghuvud

Universitetslektor

ansel.berghuvud@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3420

0455-385510

Ansel Berghuvud, född 1968, disputerade vid Luleå tekniska universitet år 2002 inom området datorstödd maskinkonstruktion (simuleringsdriven produktutveckling).

Lektor i maskinteknik vid BTH.