Charlotte Romare

Charlotte Romare

Doktorand

Institutionen för hälsa , Rum H550B

0455-385431

Jag är IVA-sjuksköterska och jobbar på IVA i Karlskrona. Sedan januari år 2017 är jag industridoktorand på halvtid i ämnet Tillämpad Hälsoteknik med inriktning mot omvårdnad. Mitt forskningsprojekt handlar om smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer (IVA och anestesi), en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd i en komplex vårdmiljö. Mitt övergripande syfte är ”att undersöka om, och i så fall hur, smarta glasögon kan bidra till ökad patientsäkerhet i komplexa vårdmiljöer”.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
PhD-project about smart glasses in complex care environemnts
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×