Christel Borg

Christel Borg

Universitetslektor/docent

christel.borg@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H5128

0455-385424

Ladda ner:

CV

Christel Borg

Arbetar som lektor på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska och vård av äldre samt sjuksköterskeprogrammet. Är utbildad distriktssköterska och barnsjuksköterska och Med. doktor i Vårdvetenskap. Min avhandling handlade om livstillfredsställelse hos äldre och informella vårdare. Forskningen efter disputation har handlat om utmaningar vid införande av informationssystem i hälso- och sjukvården och vårdplanering på distans inom forskningsområdet tillämpad hälsoteknik. Har ett specifikt uppdrag att leda och utveckla institutionens pedagogik, problembaserat lärande (PBL).

 1. Nilsson, L. Eriksén, S. Borg, C. (2016). The influence of social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization – a focus group interview study. Journal of Nursing Management.
 2. Hofflander, M., Nilsson, L., Eriksén, S., Borg, C. (2016). Healthcare managers’ experiences of leading the implementation process using video conferencing in discharge planning sessions – An interview study. Computer Informatics Nursing, 34 (3).
 3. Nedfors, K. Borg, C, Fagerström, C. (2015). Communication with physicians in the situation of rounds: An interview with the nurses. Nordic Journal of Nursing Research, 0(0).
 4. Hofflander, M. Nilsson, L. Eriksén, S. Borg, C. (2015). Framing the Implementation Process of Video Conferencing in Discharge Planning – According to Staff Experience. Informatics for Health and Social Care.
 5. Nilsson, L. Eriksén, S. Borg, C. (2014). Social challenges when implementing Information Systems in everyday work in a nursing context. Computers Informatics Nursing, volume 32, Issue 9.
 6. Hofflander, M, Nilsson, L, Eriksén S, Borg, C. (2013) Discharge planning: Narrated by nursing staff in primary healthcare and their concerns about using video conferencing in the planning session – An interview study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol 3, No 1 (2013).
 7. Nilsson, L, Hofflander, M, Eriksén S, Borg, C. (2012) The importance of interaction in the implementation of information technology in healthcare: A Symbolic Interactionism study on the meaning of accessibility. Informatics for Health and Social Care. 2012 Dec; 37(4): 277-90
 8. Holst, G, Willman, A, Fagerström, C, Borg, C, Hellström, Y, Borglin, G., ”Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers – Nursing Students as facilitators of evidence based practice”.Vård i Norden, Volume 30, Issue 1, 2010, pages 40-42, ISSN 0107-4083.
 9. Borg, C. 2010. Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden. Socialmedicinsk Tidskrift. 87(3)182-189).
 10. *Borg, C., Fagerström, C., Balducci, C., Burholt, V., Ferring, D., Weber, G., Wenger, GC., Holst, G., & Hallberg, IR.(2008). Life satisfaction in & European countries. The relationship to health, self-esteem, and social and fiancial resources among
people (Aged 65-89) with reduced functional capacity. Geriatric Nursing 29(1) 48-57).
 11. *Fagerström, C., Borg, C., Balducci, C., Burholt, V., Ferring, D., Weber, G., Wenger, GC., Holst, G., & Hallberg, IR.(2007). Life satisfaction and associated factors among people 60 years and above in six European countries. Applied Research on Quality of life).
 12. *Borg, C., Hallberg, I R., Blomqvist, K. (2006) Life satisfaction among older people (65+) with reduced self-care capacity – the relationship to social, health and financial aspects. Journal of Clinical Nursing. 15, 607-618.
 13. *Borg, C., Hallberg, I R. (2006). Life satisfaction among informal caregivers – in comparison to non caregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences 20, 427-438.
 14. Borg, C. (2005). Livstillfredsställelse hos äldre, särskilt med nedsatt funktionsförmåga samt informella vårdare I relation till hälsa, självkänsla, sociala och ekonomiska resurser i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Akademisk avhandlings, Lunds universitet, Medicinska fakulteten.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Sjuksköterskors vårdande förmågor
Nyligen publicerat
Lisa Skär, Borg Christel, Margareta Emtner, Magnus Ekström, "Thoughts on the end of life in patients with oxygen-dependent chronic obstructive pulmonary disease", Nursing Open, EISSN 2054-1058, Vol. 10, nr 4, pp. 2158 - 2164, John Wiley & Sons, 2023
Gunilla Lindqvist, Li Ge, Christel Borg, Zhu Xiaoling, Xu Hongbo, Jalal Safipour, Mikael Rask, "Nursing students’ perceptions of their verbal and social interaction skills in Sweden and China during their first semester", Quality Advancement in Nursing Education, ISSN 2368-6669, Vol. 8, nr 1, Canadian Association of Schools of Nursing, 2022
Borg Christel, Johanna Tell, Terese Lindberg, Lina Nilsson, Anki Olsson, Malin Forsbrand, Lisa Skär, "Problem-based learning with digitals tools in the nursing programme during the Covid-19 pandemic", Högre Utbildning, EISSN 2000-7558, Vol. 12, nr 2, pp. 117 - 122, Cappelen Damm Akademisk, 2022
Terese Lindberg, Boel Sandström, Ewa K. Andersson, Borg Christel, Markus Hjelm, Lina Nilsson, Anki Olsson, Lisa Skär, "Older persons' experience of eHealth services in home health care", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, EISSN 1741-2811, Vol. 27, nr 4, Sage Publications, 2021
Mikael Rask, Gunilla Albinsson, Jalal Safipour, Stig Wenneberg, Lisbet Andersson, Monika Carlsson Blomster, Lise-Lotte Ozolins, Christel Borg, Gunilla Lindqvist, "Validation of the verbal and social interaction questionnaire for nursing students", Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, EISSN 1925-4059, Vol. 8, nr 4, pp. 81 - 88, Sciedu Press, 2018
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×