Christoffer Åleskog

Christoffer Åleskog

Doktorand

christoffer.aleskog@bth.se

Institutionen för datavetenskap, Rum J3116

0455-385649

https://caleskog.github.io/

Biografi

Christoffer Åleskog är en doctorand I Instutionen av Datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Han tog sin kanditat examen och master’s examen I datavetenskap på BTH, år 2019 respektive 2021. Hans forskningsintresse fokuserar på djupa neurala nätverk, domänspecifika hårdvaruacceleratorer och optimering av acceleratorer för en bredare klass av problem. Han är med I projektet General Purpose AI Computing – GPAI, finansierat av ELLIIT – Excellence Center at Linköping – Lund in Information Technology, 2021 – 2025.