Dragos Ilie

Dragos Ilie

Universitetslektor

dragos.ilie@bth.se

DIDA, Rum J3124

0455-385871

Dragos Ilie

Dragos disputerade 2006 inom området telekommunikationssystem vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), där han är fortfarande verksam som lektor inom samma område. Han har sedan tidigare (1999) ett teknologie magisterexamen inom elektroteknik med inriktningen telekommunikation och signalbehandling, också från BTH.

Dragos har även  sju år erfarenhet från telekom sektorn där han bl.a. jobbat som mjukvaruutvecklare, forskare och team ledare för projekt i Sverige, USA och Indien.

Hans forskning kretsar kring frågor som rör IT säkerhet, moln tjänster, virtualisering, IP routing och QoS. Han är framförallt intresserad av ”real-life” implementationer av distribuerade algorithm och nätverksprotokoller, som till exempel de som finns tillgängliga för Linux operativsystemet.