Erik Piculell

Erik Piculell

Doktorand

erik.piculell@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H561B

0455-385411

Biografi

Erik Piculell är utbildad anestesisjuksköterska vid Lunds Universitet (2015) samt en kandidatexamen medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet (2005) och examen som affärsinriktad projektledare vid IHM Business School (2008).

Forskningsområdet är hälsokommunikation inom ämnet tillämpad hälsoteknik.

EU-projektet SMART4MD är bas för forskningen (http://www.smart4md.se, http://www,smart4md.eu).

Läste grundutbildningen till sjuksköterska vid BTH 2009-2012 och är åter som doktorand sedan februari 2017.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Smart4MD