Ewa Andersson

Ewa Andersson

Universitetslektor

ewa.andersson@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H560B

0455-385478

Biografi

Min forskning handlar om att förstå innebörden av yngre personers och deras närståendes upplevelser efter en hjärtinfarkt. Jag är också intresserad av att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av omvårdnad i dagens hälso-och sjukvård och frågor som handlar om patientsäkerhet och eHälsa.

Projekt och publikationer

Senaste publikationer
Ludmiła Marcinowicz, Ewa K. Andersson, Doris Bohman, Markus Hjelm, Aelita Skarbalienė, Andrei Shpakou, P. Kalinowska, Jacek Jamiolkowski, "Nursing students’ perception of the professional nurse's role in four European countries", International Nursing Review, ISSN 0020-8132, EISSN 1466-7657, Blackwell Publishing Ltd, 2018
Ewa K. Andersson, Lisa Skär, "Younger persons' and their next of kin's experiences of cardiac care during the first year following a myocardial infarction", European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, EISSN 1873-1953, Vol. 16, nr S1, pp. S37 - S38, SAGE PUBLICATIONS LTD, 2017
Bengt Fridlund, Ewa K. Andersson, Sidona-Valentina Bala, Gull-Britt Dahlman, Anna K. Ekwall, Stinne Glasdam, Ami Hommel, Catharina Lindberg, Eva I. Persson, Andreas Rantala, Annica Sjöström-Strand, Jonas Wihlborg, Karin Samuelson, "Essentials of Teamcare in Randomized Controlled Trials of Multidisciplinary or Interdisciplinary Interventions in Somatic Care", Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, EISSN 2162-5344, Vol. 12, nr 5, pp. 1089 - 1101, 2015
Ewa Andersson, Ania Willman, Annica Sjöstrom-Strand, Gunilla Borglin, "Registered nurses’ descriptions of caring", BMC Nursing, ISSN 1472-6955, EISSN 1472-6955, Vol. 14, nr 1, BioMed Central/Springer, 2015
Ewa Andersson, Annica Sjöstrand-Strand, Ania Willman, Gunilla Borglin, "Registered nurses views of caring in coronary care", Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, EISSN 1365-2702, Vol. 24, nr 23-24, pp. 3481 - 3493, John Wiley & Sons, 2015