Fabian Fagerholm

Fabian Fagerholm

En kort CV

Fabian Fagerholm är biträdande universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola. Till hans forskningsintressen hör utvecklarupplevelse, mänskliga och beteendevetenskapliga aspekter av mjukvaruutveckling, kontinuerliga experiment och evidensbaserad mjukvaruproduktutveckling, mjukvaruutveckling med öppen källkod, och upplevelsebaserad och projektbaserad utbildning (aktivt lärande) inom progravaruteknik. Vid Blekinge tekniska högskola undervisar han inom mänskliga och beteendevetenskapliga aspeter av mjukvaruutveckling samt Lean och agila mjukvaruutvecklingsprocesser. Han disputerade vid Helsingfors universitet för filosofie doktorsgrad inom datavetenskap.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×