Gunilla Åkesson Nilsson

Gunilla Åkesson Nilsson

Universitetslektor

gunilla.akesson.nilsson@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3327

0455-385686

Biografi

Gunilla Åkesson Nilsson disputerade 2004 inom analytisk kemi i ämnesområdet miljöanalys med avhandlingen ” Determination of chlorinated fatty acids using SPE, XSD and GC/MS with particular regard to cultured human cells” vid Sveriges Lantbruksuniversitet I Uppsala. År 2008 tog hon ut en lärarexamen i kemi, miljövetenskap och naturkunskap för gymnasieskolan och grundskolans senare år 2008 vid Linneuniversitet i Växjö. Hon gick hon även en traineeutbildning år 2008 som rektor vid kommunala skolor.

Gunilla har jobbat som lärare vid högskola och universitet sedan 1995 och under dessa år har hon undervisat blivande miljö- och biomedicinare, biologer, biomedicinska analytiker, receptarier, miljövetare, ingenjörer, blivande och verksamma lärare inom både grundläggande och avancerad nivå inom kemi. Hon har även haft kurser för doktorander inom biomedicin samt varit både examinator och handledare för examensarbeten inom en mängd olika program,  framför allt inom lärarutbildningen. Sedan 2009 har Gunilla varit anställd som lektor i kemi vid institutionen matematik och naturvetenskap vid BTH. Här undervisar hon främst i kemi, termodynamik och materiallära, men även i teknisk kommunikation för ingenjörsstudenter. Hon har här även haft  fortbildningskurser inom kemi för verksamma lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet i kemi. Förutom undervisning på högskola och universitet har hon undervisat elever på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och vid trädgårdsmästare utbildningen. Under perioden 2012–2015 var hon programansvarig för Civilingenjör i industriell ekonomi. Från 2017 är hon en av koordinatorerna för SI-programmet vid BTH.

 

Forskning

När Gunilla kom till BTH påbörjade hon ett projekt tillsammans Mats Ek vid Miljöinstitutet AB i Stockholm angående med rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet för att dra igång en pilotanläggning vid reningsverket Koholmen i Karlskrona. Hon samarbetade samtidigt med Professorn Henrik Kylin vid Linköpings universitet angående klorerade fettsyror förekomst i miljön samt med Professor Kristina Nilsson Ekdahl vid Linne universitetet i Kalmar angående förekomst av klorhydriner i celler. Under denna period växte Gunillas intresset för studenters lärande i naturvetenskap och hur de skriver vetenskapliga rapporter inom naturvetenskap. I arbetet med att läsa studenters tekniska rapporter och arbetet med studenter på laborationer i kurser inom både fysik och kemi började hon uppmärksamma studenters svårigheter med föremål och fenomens kvantiteter (storheter). Dessa begrepp är starkt kopplade till materia och vad som inte är material och därför valde hon att börja undersöka studenternas materiakunskaper.  På så sätt ändrade hon sitt forskningsområde från miljöanalys till kemididaktik.

 

Forskningsarbetets påverkan i undervisning

I arbetet med studenters lärande i naturvetenskap och hur de skriver vetenskapliga rapporter har Gunilla tagit fram kurslitteratur och kursmoment inom dessa områden. Kemilitteraturen används inom lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet och vid olika utbildningar vid BTH.  Kursmomenten handlar om att studenter ska kunna utveckla sina materiakunskaper och sina kunskaper om föremål och fenomens kvantiteter (storheter).

Inom akademiskt skrivande har hon tagit fram kurser och kursmoment i teknisk kommunikation, vilka har ingått i samtliga civilingenjörsprogrammen vid BTH sedan 2015. Hon har tagit fram ett kompendium i ”Rapportskrivning för ingenjörer- en introduktion”. Detta kompendium används i många kurser vid BTH, men även i gymnasieskolor.