Håkan Lennerstad

Håkan Lennerstad

Professor emeritus

hakan.lennerstad@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap

Research projects (in English and Swedish)

Ladda ner:

CV

Biografi

Håkan Lennerstad är född 1952 i Göteborg. Han blev civilingenjör i teknisk fysik 1977 och teknologie doktor i matematik på Chalmers Tekniska Högskola 1990, och professor i matematik 2013 vid BTH. Han har varit anställd vid BTH sedan 1992.

Hans doktorsavhandling hör till området randvärdesproblem för partiella differentialekvationer, men när han kom till BTH bytte han område. Ett långsiktigt samarbete med Lars Lundberg, professor i datorsystemteknik började, där kombinatorik och talteori har använts och utvecklats för att beräkna skarpa gränser för datorsystems effektivitet, särskilt parallelldatorers. Ett annat forskningsspår är kodningsteori i samarbete med Magnus Nilsson, som var ämnet för Efraim Laksmans doktorsavhandling. Grafteori har blivit aktuellt i samband med Henrik Fredrikssons licenciatavhandling – som studerar trafikflöden vid vägtrafik. Det är i matematiktappning flöden i grafer, och har stor relevans även för bl.a. datornätverk och sociala nätverk.

Matematikdidaktik tillhör också hans område, både i form av artiklar, läroböcker, skolaktiviteter, uppdrag för Skolverket, handledning och opposition. Två huvudtema här är matematik och språk samt matematiska dialoger. Några verktyg för det som han utvecklat är matematikkartor, logiska grafer och matematikens periodiska system.

Några projekt o aktiviteter:

+ Debatter med Ulf Persson på KTH och CTH om matematikens språk och innehåll, 2003

+ Organisatör av konferens: Matematikens formelspråk en barriär eller kommunikationsmedel?” med Svenska matematikersällskapet, SMAL and SMDF, 2005

+ Utställning: Ikonisk Matematik, Blekinge museum, 5 oktober – 8 november, 2008

+ Framtagning av Matematiklyftet 2010 (Learning/lesson study och IKT Utvärdering av Skolverkets matematiksatsning 2009–2010) Rapport Skolverket, ISSN 1103-2421)

+ Utvärdering av åtta IKT-projekt för Skolverket, 2011-2012

+ Tankar vid havet: offentliga samtal med författare , musiker och forskare vid den årliga Lyckå Kammarmusikfestival, Karlskrona

Projekt och publikationer

Snabba fakta

359

ANTAL CITERINGAR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×