Ida Nilsson

Ida Nilsson

Universitetsadjunkt

ida.nilsson@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C509

0455-385324

Biografi

Ida Nilsson är sedan augusti 2018 är anställd som doktorand på institutionen för fysisk planering. Ida är i grunden utbildad planarkitekt och har efter sin examen arbetat som planarkitekt i kommunal verksamhet. Efter några år i praktiken ville Ida fördjupa sitt intresse som väckts redan under studietiden – relationen mellan stad och landsbygd. I sin forskning intresserar sig Ida för landsbygden utifrån ett planeringsperspektiv. Hon är speciellt intresserad av att skapa en förståelse för hur samhällsintressen i bland annat produktions- och upplevelsebaserade resurser aktualiseras samt påverkar den kommunala fysiska planeringen i glesa landsbygder med platsbundna resurser.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Avhandling: Järnmalm, ödehus och framtidstro. En studie om kommunal planering i norrländsk landsbygd. Fakultetsfinansierat doktorandprojekt.
Projekt finansierat av KSLA - Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien: Landsbygdens ödehus – en studie om husmatchningsprocessers betydelse för lokal utveckling
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×