Ida Nilsson

Ida Nilsson

Doktorand

ida.nilsson@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C430

0455-385324

Biografi

Ida Nilsson är sedan augusti 2018 är anställd som doktorand på institutionen för fysisk planering. Ida är i grunden utbildad planarkitekt och har efter sin examen arbetat som planarkitekt i kommunal verksamhet. Efter några år i praktiken ville Ida fördjupa sitt intresse som väckts redan under studietiden – relationen mellan stad och landsbygd. I sin forskning intresserar hon sig för landsbygden och hur det allt ökande intresset för landsbygden kan förstås utifrån ett planeringsperspektiv. Ida är speciellt intresserad av att skapa en förståelse för hur svensk landsbygd planeras idag och vilka olika metoder och perspektiv på landsbygdsutveckling som  görs gällande i samtida planeringsdiskussion.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Hur planeras svensk landsbygd? Fakultetsfinansierat doktorandprojekt.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×