Ida Nilsson

Ida Nilsson

Doktorand

Institutionen för fysisk planering, Rum C425A

0455-385324

Biografi

Ida Nilsson är sedan augusti 2018 är anställd som doktorand på institutionen för fysisk planering. Ida är i grunden utbildad planarkitekt och har efter sin examen arbetat som planarkitekt i kommunal verksamhet. Efter några år i praktiken ville Ida fördjupa sitt intresse som väckts redan under studietiden – relationen mellan stad och landsbygd. I sin forskning intresserar hon sig för landsbygden och hur det allt ökande intresset för landsbygden kan förstås utifrån ett planeringsperspektiv. Ida är speciellt intresserad av att studera olika metoder för landsbygdsutveckling och hur landsbygden görs gällande i samtida planeringsdiskussion.

Projects & Publications

Ongoing project
Planning policy for rural development. Local representations of rural development in Swedish municipal planning. Fakultetsfinansierat doktorandprojekt.