Javier Gonzalez Huerta

Javier Gonzalez Huerta

Universitetslektor

Institutionen för programvaruteknik, Rum J2625

0455-385558

gonzalez-huerta.net

Download:

CV

Om mig

Jag är universitetslektor på Mjukvaruutveckling vid Institutionen för programvaruteknik vid BTH sedan april 2016. Jag är också associerad forskare i Laboratoire de Recherche sur les Technologies du Commerce Électronique (LATECE) i Université du Quebec à Montréal (UQAM).

Jag är universitetslektor i Programvaruteknik vid Institutionen för programvaruteknik vid BTH sedan april 2016. Jag är också associerad forskare hos Laboratoire de Recherche sur les Technologies du Commerce Électronique (LATECE) vid Université du Quebec à Montréal (UQAM).

Jag fick min Ph.D. i datavetenskap från Universitat Politècnica de Valencia (UPV) 2014. Dessutom fick jag också min masterexamen i ”Mjukvaruutveckling, Formella Metoder och Informationssystem” 2011, min kandidatexamen i datavetenskap 2010 och ingenjörsexamen i Datorsystemteknik 1994 1994 samtliga från UPV.

Jag tog min doktorsexamen i datavetenskap från Universitat Politècnica de Valencia (UPV) 2014. Dessutom tog jag min masterexamen i ”Mjukvaruutveckling, Formella Metoder och Informationssystem” 2011, min kandidatexamen i datavetenskap 2010 och ingenjörsexamen i Datorsystemteknik 1994 samtliga från UPV.

Mina forskningsintressen är huvudsakligen (men inte begränsade till): Programvara Arkitektur, Programvara Kvalitet, Mobil Apps Utveckling, Cloud Computing, Programvarulinjer, Modelldriven Ingenjörskonst, Empirisk Forskning inom Mjukvaruutveckling, Användbarhet och Användarupplevelse. Jag har publicerat och presenterat mer än 15 forskningsarbeten i olika arenor relaterade till ovan nämnda forskningsämnen; Jag fungerade som PC-medlem eller extraansvarig i olika tidskrifter, konferenser och workshops i mjukvaruutveckling (REJ, SOSYM, MODELS, SPLC, PROFES) och jag har också varit en aktiv medlem i organisationen av flera konferenser relaterade till modelldriven mjukvaruutveckling och Programvaruteknik (MODELS2014, SAM2014, MCETECH2015 och JisBD2010).

Mina forskningsintressen är huvudsakligen (men inte begränsade till): Programvarurkitektur, Programvarukvalitet, Mobil Apputveckling, Cloud Computing, Programvarulinjer, Modelldriven utveckling, Empirisk forskning inom programvaruteknik, Användbarhet och användarupplevelse. Jag har publicerat och presenterat mer än 15 forskningsarbeten i olika ar forum relaterade till ovan nämnda forskningsämnen; Jag fungerade som PC-medlem eller extraansvarig i olika tidskrifter, konferenser och workshops i programvaruteknik (REJ, SOSYM, MODELS, SPLC, PROFES) och jag har också varit en aktiv medlem i att organisera av flera konferenser relaterade till modelldriven mjukvaruutveckling och programvaruteknik (MODELS2014, SAM2014, MCETECH2015 och JisBD2010).

Quick facts

182