Jessica Berner

Jessica Berner

Projektassistent

jessica.berner@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H560C

0455-385481

Hallå!

Jag växte upp i Frankrike och har bott större delen av mitt liv utanför Sverige. 
Jag började studera i Dublin. Jag avslutade min kandidatexamen i Utrecht, 
Nederländerna, och fortsatte med en magisterexamen i hälsopsykologi 
vid Leiden University, Nederländerna.

2014 försvarade jag min doktorsavhandling vid Bleking Tekniska Högskola, 
och fick fyra stipendier för att bedriva post doc-studier i Amsterdam vid 
Vrije Universiteit i Nederländerna. Fokus låg på att Sverige och Nederländerna
och jag jämförde faktorer förknippade med åldrande och internetanvändning. 
Den sista artikeln från mina post doc-år undersökte om det var mindre kognitiv 
försämring med internetanvändning under en period av 6 år hos äldre vuxna.

Jag undervisar för närvarande i vetenskapsteori på sjuksköterskeprogrammet 
och handleder kandidat-, master- och en doktorsavhandling. Hennes ämne är 
sömn och äldre.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×