Jessica Berner

Jessica Berner

Projektassistent

jessica.berner@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H560C

0455-385481

Hallå!

Jag växte upp i Frankrike och har bott större delen av mitt liv utanför Sverige. 
Jag började studera i Dublin. Jag avslutade min kandidatexamen i Utrecht, 
Nederländerna, och fortsatte med en magisterexamen i hälsopsykologi 
vid Leiden University, Nederländerna.

2014 försvarade jag min doktorsavhandling vid Bleking Tekniska Högskola, 
och fick fyra stipendier för att bedriva post doc-studier i Amsterdam vid 
Vrije Universiteit i Nederländerna. Fokus låg på att Sverige och Nederländerna
och jag jämförde faktorer förknippade med åldrande och internetanvändning. 
Den sista artikeln från mina post doc-år undersökte om det var mindre kognitiv 
försämring med internetanvändning under en period av 6 år hos äldre vuxna.

Jag undervisar för närvarande i vetenskapsteori på sjuksköterskeprogrammet 
och handleder kandidat-, master- och en doktorsavhandling. Hennes ämne är 
sömn och äldre.

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
Sarah Nauman Ghazi, Jessica Berner, Peter Anderberg, Johan Sanmartin Berglund, "The prevalence of eHealth literacy and its relationship with perceived health status and psychological distress during Covid-19", BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, EISSN 1471-2318, Vol. 23, nr 1, BioMed Central (BMC), 2023
Sarah Nauman Ghazi, Peter Anderberg, Johan Sanmartin Berglund, Jesica Berner, Ana Luiza Dallora Moraes, "Psychological Health and Digital Social Participation of the Older Adults during the COVID-19 Pandemic in Blekinge, Sweden—An Exploratory Study", International Journal of Environmental Research and Public Health, EISSN 1660-4601, Vol. 19, nr 6, MDPI, 2022
Jessica Berner, Ana Luiza Dallora Moraes, Johan Sanmartin Berglund, Peter Anderberg, "Technology anxiety and technology enthusiasm versus digital ageism", Gerontechnology, ISSN 1569-1101, EISSN 1569-111X, Vol. 21, nr 1, pp. 1 - 8, International Society for Gerontechnology (ISG), 2022
Jesica Berner, Peter Anderberg, Mikael Rennemark, Johan Berglund, "Case Management for Frail Older Adults Through Tablet Computers and Skype", Informatics for Health and Social Care, ISSN 1753-8157, EISSN 1753-8165, Vol. 41, nr 4, pp. 405 - 416, Taylor & Francis, 2016
Jessica Berner, Mikael Rennemark, Claes Jogreus, Peter Anderberg, Anders Sköldunger, Maria Wahlberg, Sölve Elmståhl, Johan Berglund, "Factors influencing Internet usage in older adults (65 years and above) living in rural and urban Sweden", Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, EISSN 1741-2811, Vol. 21, nr 3, pp. 237 - 249, SAGE, 2015
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×