Johan Eklund

Johan Eklund

Professor

johan.eklund@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2228

Ladda ner:

CV

Johan Eklund är chefekonom vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han är också professor i nationalekonomin vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Johan Eklund disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, men har även studerat vid flera internationella universitet. Han har bland annat examen i Rechtsökonomie från Universitetet i Wien samt studier vid School of Public Policy på George Mason Universitetet, USA. Eklund är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt medlem i Mont Pelerinsällskapet. Han är också Research Fellow vid Indiana University, Institute for Development Strategies (IDS), O´Neill School of Policy and Environmental Affairs i Bloomington, USA. Han var tidigare vd för forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Forskningsintresset sträcker sig över breda ekonomisk-politiska områden och han har närmare två hundra publikationer som sträcker sig från vetenskapliga artiklar och böcker till populärvetenskapliga texter och debattartiklar. Johan Eklund är aktuell med boken “Det nya utanförskapet – självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid”.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Swedish Competitivness
Future of higher education
Modern industrial policy