Johan Flyborg

Johan Flyborg

Doktorand

johan.flyborg@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H564C

0455-385447

Johan Flyborg föddes i Stockholm 1959.Han erhöll officersexamen från Kungliga Sjökrigsskolan i Stockholm 1980 och blev tandläkare vid Göteborgs Universitet 1987. Sedan 2019 Doktorand i Hälsoteknik på Blekinge Tekniska Högskola. Gift och har vuxna barn samt en hemmaboende katt. Fritidsintressen är segling och skidåkning.

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
Johan Flyborg, Stefan Renvert, Peter Anderberg, Tobias Larsson, Johan Sanmartin Berglund, "Results of objective brushing data recorded from a powered toothbrush used by elderly individuals with mild cognitive impairment related to values for oral health", Clinical Oral Investigations, ISSN 1432-6981, EISSN 1436-3771, Vol. 28, nr 1, Springer Science+Business Media B.V., 2024
Johan Flyborg, Stefan Renvert, Peter Anderberg, Ulrika Isaksson, Johan Sanmartin Berglund, "Measurement of body temperature in the oral cavity with a temperature sensor integrated with a powered toothbrush", SN Applied Sciences, ISSN 2523-3963, EISSN 2523-3971, Vol. 5, nr 1, Springer Nature, 2023
Johan Flyborg, Stefan Renvert, Johan Sanmartin Berglund, Peter Anderberg, "Use of a powered toothbrush to improve oral health in individuals with mild cognitive impairment", Gerodontology, ISSN 0734-0664, EISSN 1741-2358, Vol. 40, nr 1, pp. 74 - 82, John Wiley & Sons, 2023
Johan Flyborg, "The use of the intelligent powered toothbrush in health technology", Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series, ISSN 1650-2140, EISSN 12154, EISSN 2022:02, Blekinge Tekniska Högskola, 2022
Omsri Aeddula, Johan Flyborg, Tobias Larsson, Peter Anderberg, Johan Sanmartin Berglund, Stefan Renvert, "A Solution with Bluetooth Low Energy Technology to Support Oral Healthcare Decisions for improving Oral Hygiene", ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery (ACM), 2021