Johan Öinert

Johan Öinert

Professor

johan.oinert@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3641

0455-385684

Publikationslista med klickbara länkar

Ladda ner:

CV

Om mig

Jag är professor i matematik, samt prodekan vid fakulteten för teknikvetenskaper (BTH).

Min forskargrupp består, utöver mig själv, för närvarande av:
Stefan Wagner (postdoktor)
Daniel Lännström (doktorand)
Samaneh Baghdari (gästdoktorand)

Innan jag kom till BTH arbetade jag vid Lunds universitet (2012-2014, 2008-2010), vid Köpenhamns universitet (2010-2012, 2009) och vid Antwerpens universitet (2006-2008).

Under de senaste åren har jag bl.a. ansvarat för kurserna Flervariabelanalys (MA1447) och Diskret matematik (MA1446) på våra civilingenjörsprogram.

Mina forskningsintressen ligger inom den teoretiska matematiken, närmare bestämt inom icke-kommutativ algebra och icke-associativ algebra. Exempel på sådant som intresserar mig:

 • Gruppgraderade ringar och i synnerhet skeva gruppringar och korsprodukter.
 • Filtrerade ringar och i synnerhet Ore-utvidgningar.
 • Grafalgebror och i synnerhet Leavitt path algebras.
 • Samspelet mellan C*-algebror, dynamiska system och olika typer av algebraiska konstruktioner.

Mina senaste forskningsartiklar finns öppet tillgängliga på arXiv:

https://arxiv.org/find/math/1/au:+Oinert_J/0/1/0/all/0/1

På MathSciNet kan man läsa recensioner av mina publicerade artiklar:

http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=848016

På zbMATH kan man också läsa recensioner av mina publicerade artiklar:

https://zbmath.org/authors/?q=ai:oinert.johan

 

Mini-CV

Akademiska examina/titlar:

 • Docent (Reader) of Mathematics (Lund University, Faculty of Engineering, April 2013)
 • PhD in Mathematics (Lund University, Faculty of Engineering, Aug. 2009)
 • MSc in Engineering Physics (Lund Institute of Technology, Dec. 2005)

Nuvarande anställning:

 • Professor of Mathematics, Department of Mathematics and Natural Sciences, Blekinge Institute of Technology, sedan 2017-02.

Tidigare anställningar:

 • Senior Lecturer of Applied Mathematics, Department of Mathematics and Natural Sciences, Blekinge Institute of Technology, 2014-09 — 2017-01
 • PostDoc in Mathematics (Lund University, Faculty of Engineering), 2012-09 — 2014-08
 • PostDoc in Mathematics (University of Copenhagen, Faculty of Natural Sciences), 2010-09 — 2012-08
 • Acting Assistant Professor of Mathematics (Lund University, Faculty of Engineering), 2009-09 — 2010-06
 • External Lecturer of Mathematics (University of Copenhagen, Faculty of Natural Sciences), 2009-09 — 2009-11
 • PhD Student of Mathematics (Lund University, Faculty of Engineering), 2008-02 — 2009-08
 • Early Stage Researcher of Mathematics (University of Antwerp, Faculty of Science), 2006-03 — 2008-01

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×