Jonas Månsson

Jonas Månsson

Professor

jonas.p.mansson@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2415

0455-385612

Ladda ner:

CV

Jonas Månsson har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet som han framgångsrikt försvarade 2001. Hans avhandling handlade om olika tillämpade aspekter av tvärsnittseffektivitetsanalys. Hans handledare för avhandlingen var prof. Lars-Gunnar Svensson, Lunds universitet och prof. Rolf Färe, Oregon State University. 2019 lämnade Jonas Linnéuniversitetet och började på Blekinge Tekniska Högskola och blev professor i industriell ekonomi samma år.

 

Både före och efter disputationen har Jonas haft flera akademiska chefsbefattningar (programansvarig, prefekt, ställföreträdare och tillförordnad dekanus). Sedan 2006 har Jonas på deltid arbetat mycket med enheter utanför akademin. 2006-2007 vid Arbetslivsinstitutet, 2007-2009, Institutet för tillväxtpolitisk analys (ITPS, numera kallat Myndigheten för tillväxtpolitik och utvärdering (Tillväxtanalys)), 2009-2018, Riksrevisionen (Riksrevisionen), 2018-2020 ’Inspektionen för socialförsäkringen (Inspektionen för socialförsäkringen, ISF), 2018-, norska riksrevisionen (på avtalsbasis). Förutom att ha en deltidsanställning utanför akademin satt Jonas i övervakningskommittén för Europeiska socialfonden (2009-2022) och är sedan 2020 ledamot i Jordbruksverkets forskningsnämnd. Jonas är medlem i COST-nätverket CA20131 – Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking. Tillsammans med Kristofer Månsson, Jönköpings internationella handelshögskola, organiserar vi South Sweden Workshop in Efficiency and Productivity Analysis med deltagare från de nordiska länderna. På BTH är jag ämnesföreträdare samt ordförande i handledarkollegiet. Jonas har under åren haft flera styrelseuppdrag, både inom och utanför akademin. Svets och Robotteknik i Växjö AB, (svetsutrustning), 2013–2019, Andon Robotic, (robotsvetssystem), 2014–2019, Nordic Business Institute, (utbildning och utredningar), 1996 – 1998. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar styrelsen för för BTH och Guitar Tech Sweden AB (automatiserad instrumentuppsättning).

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×