Kenneth Lewenhagen

Kenneth Lewenhagen

Universitetsadjunkt

Institutionen för datavetenskap, Rum J3339

0455-385873

Om mig som lärare

Medlem i lärarteamet dbwebb.

Lärare för utbildningar.

 • Webbprogrammering 180hp (campus)
 • Webbprogrammering 120hp (distans)
 • Kurspaket: Webbutveckling och programmering 30hp (distans)
 • Kurspaket: Webbprogrammering och databaser 30hp (distans)

Undervisar på kurser (ett urval):

 • Programmering och problemlösning i Python
 • Webbteknologier
 • Programmering med JavaScript
 • Teknisk webbdesign och användbarhet
 • Programmera webbtjänster i Linux
 • Objektorienterad design och programmering med Python
 • Databasteknologier för webben
 • Webbapplikationer för mobila enheter
 • Objektorienterade webbteknologier
 • Webbaserad ramverk 1
 • Webbaserade ramverk 2
 • Spelteknik för webben
 • Webbprogrammering och databaser
 • Självständigt arbete i Webbprogrammering

Undervisar blended, där campus och distansundervisning mixas.

Universitetsadjunkt.

Författar kursmaterial, utvecklar kurser, använder videor i undervisningsmaterial.

Projects & Publications

Ongoing project
Github (private)
GrillCon