Line Christiansen

Line Christiansen

Universitetsadjunkt

line.christiansen@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H561A

0455-385416

Fil. Dr i Tillämpad Hälsoteknik

Legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom primärvård

Forskningsområde: Geronteknologi, åldrande, mobil hälsoteknik, kognitiv svikt, hälsorelaterad livskvalitet

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
Line Christiansen, "Using Mobile Health Technology to Support Health-related Quality of Life", Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090, EISSN 12153, EISSN 2022:01, Blekinge Tekniska Högskola, 2022
Line Christiansen, Johan Sanmartin Berglund, Peter Anderberg, Selim Cellek, Jufen Zhang, Evi Lemmens, Maite Garolera, Fermin Mayoral-Cleries, Lisa Skär, "Associations Between Mobile Health Technology use and Self-rated Quality of Life", Gerontology and geriatric medicine, EISSN 2333-7214, Vol. 7, SAGE PUBLICATIONS INC, 2021
Line Christiansen, Catharina Lindberg, Johan Sanmartin Berglund, Peter Anderberg, Lisa Skär, "Using Mobile Health and the Impact on Health-Related Quality of Life", International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, EISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 8, MDPI, 2020
Line Christiansen, Johan Sanmartin Berglund, Catharina Lindberg, Peter Anderberg, Lisa Skär, "Health-related quality of life and related factors among a sample of older people with cognitive impairment", Nursing Open, EISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 3, pp. 849 - 859, Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2019
Line Christiansen, Cecilia Fagerstrom, Lina Nilsson, "Nurses' Use and Perception of an Information and Communication Technology System for Improving Coordination During Hospital Discharges A Survey in Swedish Primary Healthcare", Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, EISSN 1538-9774, Vol. 35, nr 7, pp. 358 - 363, Lippincott Williams & Wilkins, 2017
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×