Line Christiansen

Line Christiansen

Universitetsadjunkt

line.christiansen@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H561A

0455-385416

Fil. Dr i Tillämpad Hälsoteknik

Legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom primärvård

Forskningsområde: Geronteknologi, åldrande, mobil hälsoteknik, kognitiv svikt, hälsorelaterad livskvalitet

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×