Lisa Wälitalo

Lisa Wälitalo

Postdoktor

lisa.walitalo@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Rum H453C

0455-385534

Jag är doktorand och lärare vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd från Umeå universitet. Min nuvarande forskning syftar till att utvärdera och utveckla funktionaliteten i en implementeringsmodell för systematiskt, tvärvetenskapligt och sektorsövergripande strategiskt hållbarhetsarbete i kommuner och regioner. Detta gör vi genom deltagande aktionsforskning med sju svenska kommuner, två svenska regioner och  Åland (finsk).

Innan forskningsstudierna arbetade jag tio år inom offentlig sektor i Sverige på både kommunal och regional nivå. Jag har haft roller som miljöinspektör, Agenda 21-samordnare, energi- och klimatrådgivare och hållbarhetsstrateg. Jag har också samordnat flera EU-projekt och lett arbetet med att utveckla klimat- och energistrategier för Karlskrona kommun och Blekinge län.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Hållbar kommun- och regionsutveckling (HKRU)
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×