Martin Andersson

Martin Andersson

Professor/Dekan

martin.andersson@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2414

0455-385657

Forskningsområden och bakgrund

Forskningsområden

Näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi och agglomerationsekonomier, tillväxtens och innovationernas geografi, digitalisering.

Några av de frågor Martin Andersson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar samspelet mellan stora etablerade respektive små nya företag i näringslivsdynamiken?
  • Vad förklarar tillväxtens och innovationernas geografi?
  • Varför och på vilka sätt påverkar städer och täta miljöer näringslivets produktivitet och tillväxt?
  • Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen?
  • Hur samspelar digitalisering, näringslivsdynamik och urbanisering?

Martins forskning finns tillgänglig på följande sidor:

Google Scholar citations: http://scholar.google.se/citations?user=KZ5WF3EAAAAJ&hl=sv&oi=ao 

Bakgrund

Martin Andersson disputerade i nationalekonomi 2007 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Avhandlingen handlade om sambanden mellan näringslivets internationalisering, teknologi och innovation. Efter disputationen jobbade han som forskningskoordinator och projektledare vid Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och var samtidigt forskare vid IHH.  2011 blev han professor och forskningsledare vid CIRCLE på Lunds Universitet, och var biträdande chef för CIRCLE 2012–2015. Sedan januari 2016 är han professor i Industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

År 2012 mottag han Unga forskarpriset i entreprenörskap för sin forskning kring mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. Hans forskning har också belönats med andra utmärkelser. 2015 fick han Martin Beckmann Award för det bästa pappret publicerat i tidskriften Papers in Regional Science. Artikeln Creative destruction and productivity: entrepreneurship by type, sector and sequence som publicerades i tidskriften Journal of Entrepreneurship and Public Policy fick utmärkelsen ”Highly Commended Award Winner” av Emerald Literati Networks.

Martin är engagerad i samhällsdebatten och skriver regelbundet rapporter, debattartiklar och deltar i olika seminarium. Han är även med i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research (världens främsta pris för entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro),  och är tillika redaktör för den vetenskapliga tidskriften Annals of Regional Science. Martin är också kopplad till Entreprenörskapsforum  samt affilierad forskare till Institutet för Näringslivsanalys (IFN) i Stockholm.

Enligt ranking på IDEAS tillhör Martin topp 50 av forskare inom ekonomi i Sverige och topp 5% av alla forskare inom IDEAS i Europa (se t.ex. https://ideas.repec.org/top/top.sweden.html)

Research areas

industrial dynamics, entrepreneurship, urban economics and agglomeration economies, geography of growth and innovation, digitalization.

Some questions that Martin Andersson tries to answer in his research:

  • What roles do large established firms and new young firms play in innovation and growth?
  • How and why do cities and dense environments influence productivity and industrial dynamics?What explains the geography of economic growth and innovation?
  • From where do new high-growth and high-impact firms come?
  • How do digitalization, business dynamics and urbanization interact?

More information about Martin’s research is available on the following links:

Google Scholar citations: http://scholar.google.se/citations?user=KZ5WF3EAAAAJ&hl=sv&oi=ao 

Ideas profilehttp://ideas.repec.org/e/pan113.html

Background

Martin Andersson has a PhD in Economics from Jönköping International Business School (JIBS) since 2007. His dissertation focused on the relationships between the internationalization of firms, technology and innovation. After completion of his PhD, he worked as research coordinator and project leader at the Centre of Excellence for Science and Innovation Studies at the Royal Institute of Technology in Stockholm. In 2011 he became full professor and research leader at CIRCLE, Lund University, and was deputy director of CIRCLE 2012–2015.  Since January 2016 he is professor of industrial economics at the Blekinge Institute of Technology.

In 2012, he was a recipient of the young researcher award in entrepreneurhsip for his research on the role of entrepreneurship in industrial dynamics and economic growth. He is also recipient of the Martin Beckmann Award for the best paper published in Papers in Regional Science. The paper Creative destruction and productivity: entrepreneurship by type, sector and sequence that is published in Journal of Entrepreneurship and Public Policy was elected as ”Highly Commended Award Winner” by the Emerald Literati Networks.

Martin is significantly engaged in policy discussions and popular debates, and frequently writes reports, debate articles and participates in seminars. He is elected member of the prize committee for the Global Award for Entrepreneurship Research (the most prestigious prize for entrepreneurship research in the world with a prize sum of 100 000 euros),  and is also editor of the journal Annals of Regional Science. Martin is also affiliated to the Swedish Entrepreneurship Forum as well as the Research Institute for Industrial Economics (IFN) in Stockholm.

According to IDEAS, Martin is among the top 50 researchers in economics in Sweden and among the top 5 % in Europe (see e.g. https://ideas.repec.org/top/top.sweden.html)