Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

mats.pettersson@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3543KNA, 3-307 KHAMN

0455-385728

Ladda ner:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har forskat inom radarsystem i 25år. Han har huvudsakligen arbetat med att utveckla system för radarspaning och radarfjärranalys med Synthetic Aperture Radar (SAR) signalbehandling i fokus vid BTH, FOI och Chalmers. I synnerhet har han arbetat med algoritmutveckling för SAR processning, detektering, estimering, fokusering av rörliga mål, förändringsanalys och arrayprocessning. Han har också erfarenhet av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han påbörjat forskning inom bilarradar och radio ockultation av atmosfären och jonosfären.

Projekt och publikationer

Senaste publikationer
Viet Thuy Vu, Dimas Alves, Brna Palm, Mats Pettersson, Patrik Dammert, Hans Hellsten, "A detector for wavelength resolution SAR incoherent change detection", 2019 IEEE Radar Conference, RadarConf 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019
Viet Thuy Vu, Natanael Rodrigues Gomes, Mats Pettersson, Patrik Dämmert, Hans Hellsten, "Bivariate Gamma Distribution for Wavelength-Resolution SAR Change Detection", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, ISSN 0196-2892, EISSN 1558-0644, Vol. 57, nr 1, pp. 473 - 481, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019
Natanael Rodrigues Gomes, Patrik Dammert, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, Hans Hellsten, "Comparison of the Rayleigh and K-Distributions for Application in Incoherent Change Detection", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN 1545-598X, EISSN 1558-0571, Vol. 16, pp. 756 - 760, IEEE, 2019
Mohammad Saleh Javadi, Mattias Dahl, Mats Pettersson, Wlodek Kulesza, "Design of a video-based vehicle speed measurement system", 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR), Kitakyushu, Japan, 2018, pp. 44-49., IEEE, 2019
Vinícius Ludwig Barbosa, Thomas Sievert, Joel Rasch, Anders Carlström, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, "Evaluation of Ionospheric Scintillation in GNSS Radio Occultation Measurements and Simulations", Radio Science, ISSN 0048-6604, EISSN 1944-799X, 2019