Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

mats.pettersson@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3535 KNA, 3-307 KHAMN

0455-385728

Ladda ner:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har bedrivit radarforskning i över 25 år. Han forskar idag vid Blekinge Tekniska Högskola och har tidigare forskat vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Chalmers Tekniska Högskola. Under alla år har hans forskning varit inriktad mot nya radarsignalbehandlingsalgoritmer för framtida radarsystem med tillämpningar som spaning och fjärranalys. Han har utvecklat nya Syntetisk Apertur Radar (SAR) algoritmer och han har gjort viktigt arbete för monostatiska, bistatiska, multistatiska radar och cirkulära SAR-system. För dessa system har han även tagit fram algoritmer för detektion och estimering av olika typer av mål men fokuserat på rörliga objekt och förändringanalys mellan bilder. Därför har en kombination av SAR processning och array-signalbehandling varit en viktig del av forskningen. De framtagna algoritmerna beaktar inte bara de vanliga smalbandiga radarsystemen utan är huvudsakligen utvecklade för framtida UWB-systemen som ger upplösningar under operativ våglängd. Han har också erfarenhet av modellering av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han börjat forskning inom områdena radioockultation, bilradar och optiska bilder för trafik och transport. För radioockultation har fokus varit algoritmutveckling för att hantera yt- och jonosfärreflektioner och i bilradar har det varit att hantera det ökande problemet med störningar. Den optiska bildanalysforskningen har ökat hans intresse för AI och maskininlärningsalgoritmer som också har fått ett uppsving i radarforskning.

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
Simon Hallösta, Mats Pettersson, Mattias Dahl, "Impact of Neural Network Architecture for Fingerprint Recognition", Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929, EISSN 1865-0937, EISSN 1940, Intelligent Systems and Pattern Recognition, Springer, 2024
Gustavo Henrique Mittmann Voigt, Dimas Irion Alves, Crístian Müller, Renato Machado, Lucas Pedroso Ramos, Viet Thuy Vu, Mats Pettersson, "A Statistical Analysis for Intensity Wavelength-Resolution SAR Difference Images", Remote Sensing, EISSN 2072-4292, Vol. 15, nr 9, MDPI, 2023
Gustavo F. Araujo, Renato MacHado, Mats Pettersson, "A Tailored cGAN SAR Synthetic Data Augmentation Method for ATR Application", IEEE International Conference on Radar (RADAR), ISSN 1097-5764, EISSN 2640-7736, Proceedings of the IEEE Radar Conference, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023
Alexandre B. Campos, Ricardo D. Molin, Lucas P. Ramos, Renato MacHado, Viet Thuy Vu, Mats Pettersson, "Adaptive Target Enhancer", IEEE International Conference on Radar (RADAR), ISSN 1097-5764, EISSN 2640-7736, Proceedings of the IEEE Radar Conference, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023
A. Batra, Yevhen Ivanenko, Viet Thuy Vu, M. Wiemeler, Mats Pettersson, D. Goehringer, T. Kaiser, "Analysis of Surface Roughness with 3D SAR Imaging at 1.5 THz", International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves, ISSN 2162-2027, 2023 48TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFRARED, MILLIMETER, AND TERAHERTZ WAVES, IRMMW-THZ, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×