Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3543KNA, 3-307 KHAMN

0455-385728

Download:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har bedrivit radarforskning i över 25 år. Han forskar idag vid Blekinge Tekniska Högskola och har tidigare forskat vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Chalmers Tekniska Högskola. Under alla år har hans forskning varit inriktad mot nya radarsignalbehandlingsalgoritmer för framtida radarsystem med tillämpningar som spaning och fjärranalys. Han har utvecklat nya Syntetisk Apertur Radar (SAR) algoritmer och han har gjort viktigt arbete för monostatiska, bistatiska, multistatiska radar och cirkulära SAR-system. För dessa system har han även tagit fram algoritmer för detektion och estimering av olika typer av mål men fokuserat på rörliga objekt och förändringanalys mellan bilder. Därför har en kombination av SAR processning och array-signalbehandling varit en viktig del av forskningen. De framtagna algoritmerna beaktar inte bara de vanliga smalbandiga radarsystemen utan är huvudsakligen utvecklade för framtida UWB-systemen som ger upplösningar under operativ våglängd. Han har också erfarenhet av modellering av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han börjat forskning inom områdena radioockultation, bilradar och optiska bilder för trafik och transport. För radioockultation har fokus varit algoritmutveckling för att hantera yt- och jonosfärreflektioner och i bilradar har det varit att hantera det ökande problemet med störningar. Den optiska bildanalysforskningen har ökat hans intresse för AI och maskininlärningsalgoritmer som också har fått ett uppsving i radarforskning.