Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

mats.pettersson@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3543KNA, 3-307 KHAMN

0455-385728

Ladda ner:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har bedrivit radarforskning i över 25 år. Han forskar idag vid Blekinge Tekniska Högskola och har tidigare forskat vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Chalmers Tekniska Högskola. Under alla år har hans forskning varit inriktad mot nya radarsignalbehandlingsalgoritmer för framtida radarsystem med tillämpningar som spaning och fjärranalys. Han har utvecklat nya Syntetisk Apertur Radar (SAR) algoritmer och han har gjort viktigt arbete för monostatiska, bistatiska, multistatiska radar och cirkulära SAR-system. För dessa system har han även tagit fram algoritmer för detektion och estimering av olika typer av mål men fokuserat på rörliga objekt och förändringanalys mellan bilder. Därför har en kombination av SAR processning och array-signalbehandling varit en viktig del av forskningen. De framtagna algoritmerna beaktar inte bara de vanliga smalbandiga radarsystemen utan är huvudsakligen utvecklade för framtida UWB-systemen som ger upplösningar under operativ våglängd. Han har också erfarenhet av modellering av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han börjat forskning inom områdena radioockultation, bilradar och optiska bilder för trafik och transport. För radioockultation har fokus varit algoritmutveckling för att hantera yt- och jonosfärreflektioner och i bilradar har det varit att hantera det ökande problemet med störningar. Den optiska bildanalysforskningen har ökat hans intresse för AI och maskininlärningsalgoritmer som också har fått ett uppsving i radarforskning.

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
João Gabriel Vinholi, Danilo Silva, Renato Machado, Mats Pettersson, "CNN-Based Change Detection Algorithm for Wavelength-Resolution SAR Images", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN 1545-598X, EISSN 1558-0571, Vol. 19, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022
Alexandre Becker Campos, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, Renato Machado, "False Alarm Reduction in Wavelength-Resolution SAR Change Detection Schemes by Using a Convolutional Neural Network", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN 1545-598X, EISSN 1558-0571, Vol. 19, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022
Viet Thuy Vu, Mats Pettersson, Aman Batra, Thomas Kaiser, "Fourier Transform of SAR Data Cube and 3D Range Migration Algorithm", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, ISSN 0018-9251, EISSN 1557-9603, Vol. 58, nr 3, pp. 2584 - 2591, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022
Yevhen Ivanenko, Viet Thuy Vu, Aman Batra, Thomas Kaiser, Mats Pettersson, "Interpolation Methods with Phase Control for Backprojection of Complex-Valued SAR Data†", Sensors, EISSN 1424-8220, Vol. 22, nr 13, MDPI, 2022
Dimas I. Alves, Crístian Muller, Bruna G. Palm, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, Renato Machado, Bartolomeu F. Uchoa-Filho, Patrik Dammert, Hans Hellsten, "Neyman-Pearson Criterion-Based Change Detection Methods for Wavelength-Resolution SAR Image Stacks", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN 1545-598X, EISSN 1558-0571, Vol. 19, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×