Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3543KNA, 3-307 KHAMN

0455-385728

Ladda ner:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har bedrivit radarforskning i över 25 år. Han forskar idag vid Blekinge Tekniska Högskola och har tidigare forskat vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Chalmers Tekniska Högskola. Under alla år har hans forskning varit inriktad mot nya radarsignalbehandlingsalgoritmer för framtida radarsystem med tillämpningar som spaning och fjärranalys. Han har utvecklat nya Syntetisk Apertur Radar (SAR) algoritmer och han har gjort viktigt arbete för monostatiska, bistatiska, multistatiska radar och cirkulära SAR-system. För dessa system har han även tagit fram algoritmer för detektion och estimering av olika typer av mål men fokuserat på rörliga objekt och förändringanalys mellan bilder. Därför har en kombination av SAR processning och array-signalbehandling varit en viktig del av forskningen. De framtagna algoritmerna beaktar inte bara de vanliga smalbandiga radarsystemen utan är huvudsakligen utvecklade för framtida UWB-systemen som ger upplösningar under operativ våglängd. Han har också erfarenhet av modellering av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han börjat forskning inom områdena radioockultation, bilradar och optiska bilder för trafik och transport. För radioockultation har fokus varit algoritmutveckling för att hantera yt- och jonosfärreflektioner och i bilradar har det varit att hantera det ökande problemet med störningar. Den optiska bildanalysforskningen har ökat hans intresse för AI och maskininlärningsalgoritmer som också har fått ett uppsving i radarforskning.

Projekt och publikationer

Nyligen publicerat
Lucas P. Ramos, Alexandre B. Campos, Christofer Schwartz, Leonardo T. Duarte, Dimas I. Alves, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, Renato Machado, "A wavelength-resolution sar change detection method based on image stack through robust principal component analysis", Remote Sensing, ISSN 2072-4292, EISSN 2072-4292, Vol. 13, nr 5, pp. 1 - 16, MDPI AG, 2021
Muhammad Rameez, Mattias Dahl, Mats Pettersson, "Autoregressive Model-Based Signal Reconstruction for Automotive Radar Interference Mitigation", IEEE Sensors Journal, ISSN 1530-437X, EISSN 1558-1748, nr 5, pp. 6575 - 6586, IEEE, 2021
Viet Thuy Vu, Mats Pettersson, Bruna G. Palm, Dimas I. Alves, Natanael R Gomes, "Changing flight heading during pass to enhance SAR change detection performance", IET radar, sonar & navigation, ISSN 1751-8784, EISSN 1751-8792, John Wiley and Sons Inc, 2021
Yevhen Ivanenko, Viet Thuy Vu, Mats Pettersson, "Interpolation methods for SAR backprojection at THz frequencies", 2021 4th International Workshop on Mobile Terahertz Systems, IWMTS 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021
Dimas I. Alves, Crístian Muller, Bruna G. Palm, Mats Pettersson, Viet Thuy Vu, Renato Machado, Bartolomeu F. Uchoa-Filho, Patrik Dammert, Hans Hellsten, "Neyman-Pearson Criterion-Based Change Detection Methods for Wavelength-Resolution SAR Image Stacks", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN 1545-598X, EISSN 1558-0571, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×