Mats Pettersson

Mats Pettersson

Professor

mats.pettersson@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J-3543Kna, 3-307 Khamn

0455-385728

Ladda ner:

CV

Kort Biografi

Mats Pettersson har forskat nästan 25 år för att ta fram bättre radarsystem. Han har huvudsakligen arbetat med att utveckla system för radarspaning och radarfjärranalys med Synthetic Aperture Radar (SAR) signalbehandling i fokus vid BTH, FOI och Chalmers. I synnerhet har han arbetat med algoritmutveckling för SAR processning, detektering, estimering, fokusering av rörliga mål, förändringsanalys och arrayprocessning. Han har också erfarenhet av elektromagnetisk spridning, radiokommunikation och de senaste åren har han påbörjat forskning inom bilarradar och radio ockultation av atmosfären och jonosfären.