Mats Walter

Mats Walter

Ladda ner:

CV

Mats Walter - Bio

Mats Walter är sedan 1998 universitetslektor på institutionen för maskinteknik, på BTH. Hans bakgrund har han nerifrån Lund där han studerat maskinteknik på LTH. Samtidigt som han avslutade sina CI-studier 1988 började han som doktorand. Forskarstudier ägnades åt ett projekt, initierat av SKF, där målet var att utifrån önskade toleranser på en lagerring, efter svarvning, bestämma tillåtna skärdata. Därvid påvisades att existerande teorier och modeller kring sambandet mellan bearbetnings- och uppspänningskrafter var bristfälliga. Detta föranledde en utökad studie dels kring skärkrafternas storlek och uppträdande i olika arbetsmaterial och dels en förbättrad och förfinad modellering av de samband som råder mellan bearbetningskrafterna och uppspänningsbehovet. Samtliga uppställda teorier har visat sig vara giltiga och god överensstämmelse kunde påvisas med experimentellt uppnådda resultat. Han disputerade i februari 1993 med en avhandling ”Modeller för styrning av roterande spänndon – Skärande bearbetning”.

De kurser som han har undervisat i är inom produktionsteknik och inom mekanik. Dessutom har han varit handledare/examinator för ett stort antal examensarbeten. Examensarbetena har, nästan undantagslöst, skett i nära samarbete med företag.

Under perioden 2000-2006 och sedan 2009 var/är han prefekt på maskinteknik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×