Mattias Dahl

Mattias Dahl

Professor

mattias.dahl@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3539 KNA, 3-307 KHAMN

0455-385428

Mattias Dahl, anställdes vid Blekinge Tekniska Högskola 1993 och sedan 2018 är han professor vid fakulteten för teknikvetenskap. Han är aktiv inom forskningsområdena systemteknik och matematik med tillämpningar som bl.a. innefattar Simulering och Utveckling, Optimering och Modellering av tekniska system i vid mening. Forskningen har under de senaste åren väsentligen behandlat aktuella problemställningar inom intelligenta transportsystem (ITS) området i samarbete med bl.a. Transportstyrelsen och Trafikverket där t.ex. teknikburna mätsystem med drönare och satellit har studerats och används. Delar av forskningens fokus har varit att genomföra yttäckande förändringsanalyser samt hur detta skulle kunna användas i praktiken. Mattias är delaktig till flera kommersiella patent för mobil kommunikation såväl som datorseende (Länk till BTH patent – Innovationskontor Syd) och forskningsresultaten har vid flera tillfällen uppmärksammats samt i några fall även blivit produktifierade. Mattias har bl.a. erhållit teknikbrostiftelsens stipendium för innovation samt verifiering för tillväxtmedel från Vinnova.

Mattias har en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers, civilingenjörsexamen i datateknik från Luleå Tekniska Universitet, teknisk licentiat examen i teletransmissionsteori från Lunds Tekniska Högskola samt doktorsexamen i tillämpad signalbehandling från Blekinge Tekniska Högskola, 2000, och han blev därmed lärosätets andra (2:a) teknologie doktor genom tiderna. Mattias har även sedan 1997 på konsultbasis bistått svenska företag och organisationer med att lösa tekniska problem, utveckla nya avancerade tekniska system och produkter samt undervisa specialkurser.

Mattias har varit ordförande för högskolans första forskningsprofilsatsning från KK-stiftelsen och har även varit forskningsledare för forskargruppen i matematisk modellering forskning är speciellt inriktad mot optimering av tekniska system, självlärande metoder, artificiell intelligens och analys. Forskningen bedrivs tillsammans med industri och omgivande samhälle och har i flera fall resulterat i patent. Mattias har även varit ordförande vid forskningskonferenser och granskat forskningsbidrag för internationella tidskrifter. Han har deltagit vid utvärderingar av ingenjörs- och forskarutbildning samt utfört utredningsuppdrag för riksdagsförvaltningen och regeringens utredningstjänst.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×