Niklas Lavesson

Niklas Lavesson

Professor

Institutionen för datavetenskap, Rum J3215

0455-385675

Download:

Pressbild

Kort biografi

Niklas Lavesson är professor i datavetenskap vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik på BTH. Lavesson bedriver forskning och undervisning inom maskininlärning och relaterade ämnen som artificiell intelligens och informationsutvinning. Han är ansvarig för idén bakom och utvecklingen av BTH:s nya civilingenjörsprogram i maskininlärning och artificiell intelligens och sedan 2005 kursansvarig och examinator för kursen maskininlärning som ges på avancerad nivå.

Lavesson är intresserad av både grundforskning och tillämpad forskning inom maskininlärning. Doktorsavhandlingen från 2008 utforskar utvärderingsmetoder och utvärderingsmått för övervakad inlärning. De senaste åren är forskningen mer tillämpad och fokuserad mot interaktiv och tolkningsbar maskininlärning.

Lavesson är vice projektledare för forskningsprofilen Skalbara och resurseffektiva system för storskalig dataanalys och handleder för närvarande sex doktorander inom maskininlärning.

Projects & Publications

Quick facts

428