Nurul  Momen

Nurul Momen

Universitetslektor

nurul.momen@bth.se

Institutionen för datavetenskap, Rum J3128

0455-385858

Mitt forskningsfokus ligger inom cybersäkerhet, integritetsteknik, integritetsförbättrande teknologier, transparens, användbarhet, mobil kommunikation, mobil datoranvändning, identitetshantering, dataskydd och åtkomstkontroll för mobila operativsystem.

Jag arbetar här på BTH som biträdande universitetslektor i datavetenskap med inriktning på IT-säkerhet och ansvarar för Civilingenjör i datorsäkerhet / IT säkerhet programmet, och dator säkerhetkursen  & programvarusäkerhetskursen. Senare har jag doktorerat i datavetenskap från Karlstads universitet. Tidigare fick jag en M.Sc. inom säkerhet och en M.Sc. i avskildhet från EIT Digital dubbel masterprogram vid Tekniska Universitetet i Berlin, Tyskland, och Universitetet i Trento, Italien.