Patrik Klintenberg

Patrik Klintenberg

Universitetslektor

patrik.klintenberg@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C425A

0455-385341

Kort biografi

Jag är universitetslektor och forskare med över 25 års erfarenhet av undervisning och projekt. Jag har handlet flera doktorander och masterstudenter, publicerat och granskat ett flertal akademiska artiklar, undervisar i naturgeografi, miljöteknik och fysisk planering och ägnar tid och kraft åt forsknings- och utvecklingsprojekt, främst i södra Afrika. Jag bodde i Namibia i cirka 15 år, där jag arbetade vid en NGO och genomförde projekt i södra Afrika inom miljö och hållbar utveckling. I samarbete med Chalmers tekniska högskola driver jag ett Sida-finansierat projekt i Moçambique. Fokus ligger på akademisk kapacitetsutveckling inom miljöteknik och hållbar utveckling. Min nuvarande forskning fokuserar på hållbar landsbygdsutveckling relaterad till södra Afrikas energi-, vatten- och livsmedelssammanhang.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×