Ramtin Jabbari

Ramtin Jabbari

Industridoktorand

ramtin.jabbari@bth.se

Institutionen för programvaruteknik

om Ramtin

Ramtin Jabbari är doktorand i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona, Sverige. Hans forskningsintressen är inriktade på mjukvaruutveckling, och mer specifikt på software development processes och methods. Det aktuella arbetet gäller främst Development och Operations (DevOps) i samarbete med en grupp seniorforskare inom Software Engineering Research Lab vid BTH och industrier. Han har också gjort en empirisk forskning i nära samarbete med industrin om modellhantering, särskilt global consistency checking för att förbättra konsistensen mellan distribuerade modeller.