Ryan Ruvald

Ryan Ruvald

Postdoktor

ryan.ruvald@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3416

0455-385578

Ladda ner:

CV Pressbild

Min kandidatexamen i maskinteknik tog emot på California Maritime Academy där vi genomförde omfattande praktisk utbildning på fartyg och kraftverk. Därefter arbetade jag i solindustrins uppdragsgivare Utility Scale solkraftverk för First Solar i Phoenix, Arizona innan jag tog till havet och arbetade i kommersiell sjöfart på containerfartyg, tankfartyg och borrfartyg på djuphavet.

När jag skaffade mig nödvändig finansiering för att bo och studera i Sverige från sjöfart flyttade jag hit för att slutföra min civilingenjörsexamen i maskinteknik med tonvikt på Sustainable Product Service System Innovation (MSPI-programmet) från BTH, Karlskrona . Min passion är att hitta vägar för innovation som leder vägen mot ett hållbart anslutet samhälle.

Mitt forskningsintresse ligger i produktutveckling. Att utveckla metoder för att generera data för datadriven design i scenarier där kunskap om både maskin och miljö är gles eller obefintlig är av extra intresse.

Det nuvarande fokusområdet är att ta itu med det mänskliga elementet inom autonom systemdesign. Volvo CE är partner i att utveckla experientiala prototypplattformar som simulerar scenarier med användare för att vägleda empatisk design av system och interaktioner mellan människor och maskiner. Ämnen i anslutning till min forskning är: Knowledge Management, Design Decision Rationale, Artificial Intelligence, Augmented Reality och IoT.

 

Translated Via Google translate*

Projekt och publikationer