Sara Eriksén

Sara Eriksén

Från IT konsult till forskare

Sara Eriksén (född 1950), hade närmare 20 års yrkeslivserfarenhet som IT samordnare och IT konsult när hon återvände till akademin för att bli klar med sin kandidatexamen med inriktning mot Informationsbehandling – Administrativ Data Behandling (ADB). Yrkeslivserfarenheterna gav en djupare resonansbotten för studierna, som gav mersmak, och på den vägen blev det. Hon disputerade år 1998 i ämnet Informatik  vid Lunds Universitet och fick senare också sin docentur i Informatik vid Lunds Universitet (2004). Under åren 1999 till 2004 var hon lektor, därefter docent (2004-2005) och sedan professor (2005-2017) i informatik och arbetsvetenskap vid BTH. Karriärbytet mitt i livet från IT konsult till forskare och lärare har hon aldrig ångrat.

Hennes huvudsakliga forskningsinriktning är design, utveckling och användning av IT inom offentlig förvaltning (e-government) samt inom vård, omsorg och hälsofrämjande verksamhet (e-hälsa/m-hälsa). Hon är särskilt intresserad av metoder för att stödja användarmedverkan i designprocessen och fortsatt design-i-användning av IT. Under de senaste 4 åren har hon varit verksam på institutionen för Kreativa Teknologier. Idag är hon professor emerita vid BTH och fokuserar framför allt på att publicera och sprida forskningsresultat från de forsknings- och utvecklingsprojekt hon varit projektledare för under perioden 2014-2017, samt att stötta lärar- och studentutbyten och långsiktigt FoU samarbete med BTH:s partneruniversitet IIT Madras och IIT Mandi i Indien och Tsuda University och University of Electro-Communications (UEC) i Japan.

 

Sammanfattningsvis, ett gott råd till dig som är i början av din karriär (eller mitt i karriären, men sugen på förändring): Se världen och bredda din horisont – studera och/eller jobba på BTH!

Både som student och som forskare och lärare på BTH erbjuds man fantastiska möjligheter att träffa studenter, forskare och lärare från många olika delar av världen, att bygga upp internationella nätverk och att resa ut till andra länder som utbytesstudent, utbyteslärare, gästforskare eller för att medverka på internationella konferenser och workshops där man presenterar och får synpunkter och kommentarer angående sina egna forskningsresultat och får ta del av andra forskares arbete.

Under mina år som forskare och lärare på BTH har jag haft möjlighet att bygga upp och odla både ett nationellt och ett internationellt kollegialt nätverk inom mitt forskningsområde. Jag har varit gästprofessor på ett universitet i södra Danmark, på Högskolan Väst och på universitetet i Växjö, gästlärare på en teknisk högskola i Paris, ett universitet i Tokyo, Japan, och på ett nytt tekniskt universitet, IIT Mandi, högt uppe i Himalaya i norra Indien. Jag har genomfört flera forskningsprojekt i samarbete med framstående forskarkollegor vid IIT Madras i Indien. Jag har varit på workshops och konferenser på Hawaii, i Toronto, Vancouver, Montreal, Seattle, Chicago, New York och Philadelphia, i Sydney i Australien, i Chennai, Cochin och Bangalore i Indien, och runt om i ett antal olika länder i Europa. Dessutom, och inte minst, har jag fått medverka till att bygga upp långsiktigt regionalt samarbete i Blekinge mellan forskning, utbildning, industri och omgivande samhälle.

Ett stort tack till alla externa forskningsfinansiärer och finansiärer av gästlärarresor genom åren, till medverkande forskarkollegor, till Grants Office och Internationella Kontoret på BTH och deras föregångare, till BTH:s erfarna ekonomer och andra skickliga administratörer, och till stödjande och uppmuntrande prefekter, dekaner och rektorer genom åren, som gjort detta upptäcktsresande i forskningens och utbildningens tjänst – och i när och fjärran – möjligt!

Projekt och publikationer

Avslutade projekt
RIM: Regional förankring av Innovativa Mhälsa teknologier
Health in Hand - Hälsovård i förändring - innovativa mhälsa teknologier för främjande av bättre hälsa
SPEL + HÄLSA = SANT! Att integrera spelmoment i hälsofrämjande IT-stöd
INNOVAGE: Regionala utvecklingsstrategier för eko-självständigt boende för äldre
Swedish Research Links Asia projekt i samarbete mellan IIT Madras och BTH: Om metoder och praxis för delaktighet i design av hållbara, konvergerande offentliga e-tjänster av hög kvalitet
Utvalda publikationer
Eriksén, Sara. "Knowing and the art of it management: an inquiry into work practices in one-stop shops." PhD diss., Lund University, 1998.
Eriksén, Sara. "Designing for accountability." In Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction, pp. 177-186. ACM, 2002.
Dittrich, Yvonne, Sara Eriksén, and Christina Hansson. "PD in the Wild; Evolving practices of Design in Use." (2002).
Eriksén, Sara. "Localizing Self on the Internet: Designing for" Genius Loci" in a Global Context." In Social thinking-software practice, pp. 425-449. 2002.
Dittrich, Yvonne, Annelie Ekelin, Pirjo Elovaara, Sara Eriksén, and Christina Hansson. "Making e-Government happen Everyday co-development of services, citizenship and technology." In System Sciences, 2003. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on, pp. 12-pp. IEEE, 2003.
Eriksén, Sara, and Annelie Ekelin. "Beyond the Buzz: Participatory, sustainable, convergent and high quality public e-services-developing methods and practices in India and Sweden." In Proceedings of 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS31. 2008.
Wessels, Bridgette, Yvonne Dittrich, Annelie Ekelin, and Sara Eriksén. "Creating synergies between participatory design of e-services and collaborative planning." Assistive Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 163 (2013).
Dittrich, Yvonne, Sara Eriksén, and Bridgette Wessels. "Learning through Situated Innovation. Why the specific is crucial for Participatory Design Research." Scandinavian J. Inf. Systems 26, no. 1 (2014): 2.
Eriksén, Sara, Mattias Georgsson, Malin Hofflander, Lina Nilsson, and Jenny Lundberg. "Health in hand: Putting mHealth design in context." In Usability and Accessibility Focused Requirements Engineering (UsARE), 2014 IEEE 2nd International Workshop on, pp. 36-39. IEEE, 2014.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×