Thi My Chinh Chu

Thi My Chinh Chu

Forskarassistent

thi.my.chinh.chu@bth.se

Institutionen för datavetenskap, Rum J3223

0455 385715

https://www.bth.se/eng/staff/thi-my-chinh-chu-cch/

Ladda ner:

CV Pressbild