Valeria Garro

Valeria Garro

Biträdande universitetslektor

Institutionen för datavetenskap, Rum J3219

0455-385807

Personal Webpage

Biografi

Jag är biträdande universitetslektor vid institutionen för datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Jag är involverad i forskningsprojektet ViaTecH Synergy, datoranvändning med människan i centrum för nya visuella och interaktiva tillämpningsprogram.
Tidigare var jag postdok vid Visual Computing Lab på ISTI-CNR (Italian National Research Council) i Pisa, Italien. Jag har också arbetat som postdok vid VIPS (Vision Image Processing and Sound) grupp på Veronas universitet i Italien. Jag har doktorerat inom datavetenskap vid Veronas universitet 2013. Mina forskningsintressen är inom visuella och interaktiva tillämpningsprogram, visuell perception, datorseende (3D rekonstruktion, kamera lokalisering), och 3D-modell analys.

Projects & Publications