Yan Hu

Yan Hu

Universitetslektor

yan.hu@bth.se

Institutionen för datavetenskap, Rum J3218

0455-385829

Yan Hu är universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid BTH. Yan Hu tog sin M.Sc. examen i datavetenskap 2010 vid Blekinge Tekniska Högskola, Sverige och M.Sc. examen i datortillämpningsteknik 2011 vid Zhejiang University of Technology, Kina. I slutet av 2011 började hon på BTH som doktorand kandidat. I april 2017 tog hon sin doktorsexamen i datavetenskap. Hennes forskningsintressen inkluderar människa-datorinteraktion, design och utvärdering av användarupplevelser, XR-interaktion, biometrisk forskning i beteenden och interaktion, eHälsa och tillämpning av XR på det hälsorelaterade området. Hon har arbetat med flera forskningsprojekt inom området mHealth, spelberoende och mänskligt centrerad datoranvändning för visuella och interaktiva applikationer.