Kurser hösttermin 2017

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-G5600 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans HT-17
BTH-G5607 Analys och modellering av elektrotekniska system 3 hp Distans HT-17
BTH-G5601 Automation 1 7,5 hp Distans HT-17
BTH-G5606 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp Distans HT-17
BTH-G5608 Digitalteknik 6 hp Campus HT-17
BTH-G5605 Flerdimensionell signalbehandling 7,5 hp Campus HT-17
BTH-G5609 Hårdvara för diagnossystem 3 hp Distans HT-17
BTH-G5604 Modellering 1 3 hp Distans HT-17
BTH-C5600 Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-17
BTH-G5610 Programmering 3 hp Distans HT-17
BTH-G5603 Signalbehandling I 7,5 hp Campus HT-17
Startar ej Data- och telekommunikation 7,5 hp Distans HT-17
Omvårdnad
BTH-H5600 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-17
BTH-H5601 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-17
Pedagogik
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp Campus HT-17
Programvaruteknik
BTH-C5612 Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-17
BTH-C5608 Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-17
BTH-C5614 Distribuerad utveckling och outsourcing 2,5 hp Distans HT-17
BTH-C5610 Kontinuerlig kravhantering och produkthantering 7,5 hp Distans HT-17
BTH-C5613 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 2,5 hp Distans HT-17
BTH-C5609 Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-17
Startar ej Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans HT-17
Startar ej Storskalig programvarutestning 2,5 hp Distans HT-17

Kurspaket