Kurser vårtermin 2021

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-S5547 App-utveckling med bildtillämpningar 15 hp Distans SOM21
BTH-S5546 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM21
BTH-S5548 Introduktion till maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Distans SOM21
BTH-G5823 Matlab med tillämpningar inom matematik och teknik 4 hp Campus VT-21
Ej sökbar Akustik för ljud- och musikproduktion 7,5 hp Campus VT-21
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Campus VT-21
Industriell ekonomi och management
BTH-M5812 Ledarskap i högteknologiska och kunskapsintensiva organisationer 7,5 hp Distans VT-21
BTH-M5813 Strategi och affärsmodeller inom teknikintensiv verksamhet 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Process- och projektstyrning 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Produktstyrning 7,5 hp Distans VT-21
Maskinteknik
BTH-G5815 Kandidatarbete i maskinteknik 15 hp Distans VT-21
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Strömningslära 8 hp Campus VT-21
Matematik
BTH-G5824 Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-21
BTH-G5826 Grunder i LaTeX 2 hp Campus VT-21
Ej sökbar Transformteori 6 hp Campus VT-21
Startar ej Linjär algebra 2 7,5 hp Campus VT-21
Startar ej Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-21
Medieteknik
BTH-S5545 Visuell design och programmering 7,5 hp Distans SOM21
Ej sökbar Ljudsyntes 7,5 hp Distans VT-21
Omvårdnad
BTH-H5712 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-21
BTH-H5719 Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus VT-21
Ej sökbar Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa 15 hp Distans VT-21
Ej sökbar Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar 15 hp Campus VT-21
Ej sökbar Handledning inom hälso- och sjukvård 7,5 hp Campus VT-21
Startar ej Handledning inom hälso- och sjukvård 7,5 hp Distans VT-21
Startar ej Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder 9 hp Campus VT-21
Startar ej Palliativt förhållningssätt 7,5 hp Distans VT-21
Programvaruteknik
Ej sökbar Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-21
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-21
Ej sökbar Produkthantering och kravhantering för digitala miljöer 7,5 hp Distans VT-21
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-M5837 Avancerat ledarskap för hållbarhet 15 hp Distans VT-21
BTH-G5836 Beteendeförändring för hållbarhet 6 hp Distans VT-21
BTH-S5549 Bioinspirerad innovation för hållbarhet 3 hp Campus SOM21
BTH-G5829 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5828 Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5840 Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5832 Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Beteendeförändring för hållbarhet - med introduktion till strategisk hållbar utveckling 6 hp Distans VT-21
Ej sökbar Beteendeförändring för hållbarhet - med introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Förståelse av gröna och hållbara omställningar 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Hållbara transportsystem 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Introduktion till hållbar produktutveckling 3 hp Distans VT-21
Startar ej Introduktion till ledarskap i komplexitet 7,5 hp Distans VT-21
Utveckling av digitala spel
Ej sökbar Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation 15 hp Distans VT-21
Övriga tekniska ämnen
BTH-G5827 Teknikutveckling, marin teknik och samhällsförändring 4 hp Campus VT-21
Ej sökbar Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri 4.0 7,5 hp Distans VT-21
Ej sökbar Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri 4.0 7,5 hp Distans VT-21

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Ej sökbar Introduktion till högskolestudier 15 hp halvfart Distans VT-21
Ej sökbar Specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management 30 hp heltid Distans VT-21
Startar ej Introduktion till medieteknik 15 hp halvfart Distans VT-21
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×