Karriär efter Civilingenjör i industriell ekonomi

Karriären efter utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi

Vi får ofta frågan, vad blir man efter genomförd utbildning?

Svaret på frågan är att inte vad du blir utan svaret är att dina möjligheter att forma din framtid ökar väsentligt.

Det är svårt att säga exakt vilken yrkesroll du kommer ha i framtiden. Det är speciellt svårt att beskriva eftersom utvecklingen medför att yrkesrollerna i samhället kommer förändras under tiden du genomför din utbildning. Med största sannolikhet kommer du också vara en av många som är med och driver förändringen av världens affärsklimat.

Erfarenheterna som du samlar på dig under din utbildning medför att du kan jobba inom många olika områden. Studenterna som tagit examen ifrån BTH har kommit att driva egna företag såväl som att ha mer traditionella anställningar. Exempel på roller som våra studenter har är; konsulter på  Cap Gemini, Ernst & Young, Sigma, Trafikverket. Någon är verksamhetsutvecklare i en kommun, någon annan  jobbar med projektledning av cybersäkerhetsfrågor,   är affärsanalytiker, eller jobbar som sälj och affärsutvecklare.

För att ännu bättre förstå bredden av din möjliga val, ta gärna del av de korta intervjuerna med våra före detta studenter.

Mona Golpagoon, Manager inom Cyber Security

Vad jobbar du med just nu?

Just nu jobbar jag som konsult och har rollen som project manager inom cyber security. Tjänsten är i Köpenhamn men jag började som en trainee och spenderade de första två månaderna av anställningen i Indien i utbildningssyfte. Jag måste dock tillägga att IT-kunskaperna jag fick med mig från BTH var så pass djupgående och omfattande att tiden i Indien blev mer av en repetition och uppfräschning av minne. Det var först efter trainee perioden var över och företaget fått en uppfattning om min kompetens och mitt sätt att arbeta som jag blev erbjuden min nuvarande roll.

På vilket sätt har utbildningen på BTH hjälpt dig i din yrkesroll?

Verklighetsbaserade projektarbeten, användbara kurser och möjligheten till utlandsstudier är tre av många sätt som BTH har hjälpt mig i min yrkesroll.

Vad skulle ett råd vara till en framtida student?

Jag råder en framtida BTH student att ta vara på alla möjligheter som erbjuds! Läs fristående kurser, studera utomlands och ta del av aktiviteter för att få ut så mycket som möjligt av den spännande tiden på BTH.

Andrej Smailagic, CSO Taxi Stockholm

Vad jobbar du med just nu?

Andrej Smailagic, CSO TAxi Stockholm

Jag ansvarar för strategi och affärsutveckling på Taxi Stockholm. Mobilitet och resande är något som förändrats enormt med digitaliseringen senaste årtiondet. Taxi Stockholm som funnits i 120 har gått hela vägen från häst och vagn till att idag ha en app med automatiserad trafikledning. Min huvudsakliga uppgift är att se till att vår affärsplan driver både en hållbar utveckling i form av miljö samt ekonomisk lönsamhet för våra 900 lokala entreprenörer. Dem äger sina åkerier/taxibilar och konkurrerar med allt från globala techgiganter som prispressar marknaden till supernischade mobilitetstjänster som riktar sig till specifika målgrupper.

På vilket sätt har utbildningen på BTH hjälpt dig i din yrkesroll?

Framför allt vikten av inställning och vilja när man ska lösa svåra problem. Med rätt verktyg och ett starkt team så klarar man mycket mer än man tror är möjligt.

Vad skulle ett råd vara till en framtida student?

Känn efter vad du gillar och satsa på det. Jaga inte meriter som du tror att andra uppskattar eller som ser bra ut på pappret. Ge dig ut och utforska vad du behöver lära dig och vilka verktyg som du behöver för att kunna göra det du brinner för. Och ta hand om och stötta varandra, ni kommer utvecklas tillsammans i klassen och ni kommer vara bra på olika saker som gör att ni kommer lära er som mest av varandra.

Amelia Kruse, Cap Gemini

Vad jobbar du med just nu?

Efter examen fick jag jobb på Capgemini i Göteborg, ett konsultbolaget som har ett stort fokus på IT. Där jobbar jag med olika projekt inom affärssytem, bland annat SAP och Microsoft Dynamics.

På vilket sätt har utbildningen på BTH hjälpt dig i din yrkesroll?

På BTH har jag kunnat ha en personlig kontakt med lärare och annan personal som har gjort att jag maximalt har kunnat utvecklas proffisionellt under min studietid. Denna möjlighet tror jag är svårare på de större universiteten. Jag har även fått möjligheten att vara med att planera event samt extraarbeta för BTH.

Vad skulle ett råd vara till en framtida student?

Tro på dig själv, även om saker känns omöjliga så går allt om man är envis. Det är också viktigt att man tar hjälp av varandra, ensam är aldrig stark.

Fredrika Ljung, Accenture

Vad jobbar du med just nu?

Management konsult på Accenture AB.

På vilket sätt har utbildningen på BTH hjälpt dig i din yrkesroll?

Jag läste inriktningen ”Maskinteknik och hållbar produktinnovation” som innehöll många bra kurser där vi som studenter fick samarbeta med företag i näringslivet, genomföra skarpa projekt och använda oss av metoder som jag fått stor nytta av professionellt. Även den nära kontakten med kunniga och engagerade lärare skapade inspiration och goda förutsättningar för ett långsiktigt lärande.

Vad skulle ett råd vara till en framtida student?

Bit ihop, ge inte upp och skaffa dig tidigt ett jobb vid sidan av studierna.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du erbjudande om att deltaga i vårt nätverk på LinkedIn, där du kan hålla kontakt med dina tidigare studiekamrater. Mer information om nätverket hittar du här: https://www.linkedin.com/groups/13846008/

 Program     Karriär     Fakultet     Ansök

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×