Planeringsekonomi och genomförande

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 50 till 2025 vecka 03
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: G2F
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Kurskod: FM1487
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Planeringsekonomi och genomförande, 7,5 hp

Kursens syfte är att lära ut grunderna när det gäller den ekonomi som berör planering av större projekt samt förbereda studenterna att kunna leda mindre projekt. Särskilt fokus läggs på de kommunala investeringarna, inklusive den kommunala budgetprocessen. Kursen ska ge grundläggande kunskap när det gäller genomförandefrågor, såsom fastighetsbildning, projektorganisationer, markanvisningar och etappindelning. Även den långsiktiga förvaltningen av samhällsbygget berörs, till exempel ur ett livscykelperspektiv.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×