Information för personal gällande coronaviruset

Information för personal

BTH bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

  • Vaccinering av BTH-personal kommer att ske på den egna vårdcentralen.
  • Personal har rätt att vaccinera sig på arbetstid.

Återgång till campus

  • NYTT! Från och med den 15 februari 2022 kan den personal som arbetat hemifrån återgå till att arbeta på campus. Återgången ska ske successivt fram till mitten av mars 2022 och ske i överenskommelse med respektive chef.

Sjukanmälan

  • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Tjänsteresor

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undvika tjänsteresor ur coronasynpunkt har upphört. BTH har en resepolicy som syftar till att vi ska resa mindre och använda digitala möten i så stor utsträckning som möjligt. BTH:s resepolicy hittar du på Inside.
  • Vid internationella tjänsteresor gäller att nogsamt följa myndigheternas rekommendationer samt göra en riskanalys tillsammans med närmaste chef.
  • Medarbetare som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.

Coronafrågor

Har du coronarelaterade frågor, kontakta Caroline Åkeborn, e-post: caroline.akeborn@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×