Information för personal gällande coronaviruset

Information för personal

BTH bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

  • Vaccinering av BTH-personal kommer att ske på den egna vårdcentralen.
  • Personal har rätt att vaccinera sig på arbetstid.

Hemarbete

  • Det är fortfarande tillåtet, att arbeta hemifrån när det är möjligt utifrån verksamhetens behov.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation har upphört och på BTH sker en succesiv återgång till arbetsplatsen under oktober och november i avvaktan på ett mer långsiktigt beslut om möjligheten till visst hemarbete. Kom överens med din närmaste chef vad som gäller på din arbetsplats fram till dess.

Sjukanmälan

  • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Tjänsteresor

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undvika tjänsteresor ur coronasynpunkt har upphört. BTH har en resepolicy som syftar till att vi ska resa mindre och använda digitala möten i så stor utsträckning som möjligt. BTH:s resepolicy hittar du på Inside.
  • Vid internationella tjänsteresor gäller att nogsamt följa myndigheternas rekommendationer samt göra en riskanalys tillsammans med närmaste chef.
  • Medarbetare som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.

Coronafrågor

Har du coronarelaterade frågor, kontakta Caroline Åkeborn, e-post: caroline.akeborn@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×