Information för personal gällande coronaviruset

BTH bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

  • Vaccinering av BTH-personal kommer att ske på den egna vårdcentralen.
  • NYTT! Personal har rätt att vaccinera sig på arbetstid.

Hemarbete

  • Personalen ska  i möjligaste mån arbeta hemifrån. Undantag från hemarbete planeras i samråd med närmaste chef.

Sjukanmälan

  • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus.
  • Anställda ska inte komma tillbaka till BTH:s campus förrän minst två dygn efter den anställde är helt symptomfri.

Tjänsteresor

  • Endast nödvändiga tjänsteresor kan genomföras, och bör helt undvikas till de regioner med särskilda restriktioner.
  • Som alternativ till tjänsteresa ska digitala möten genomföras i så stor utsträckning som möjligt.
  • Vid internationella tjänsteresor gäller att nogsamt följa myndigheternas rekommendationer samt göra en riskanalys tillsammans med närmaste chef.
  • Medarbetare som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.