Information för personal

Information för personal gällande coronaviruset

BTH bevakar kontinuerligt coronavirusets händelseförlopp och följer information från de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten.

Vi bedömer att vår verksamhet inte är så pass samhällsviktig att våra medarbetare är i behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskolor och grundskolor.

Hemarbete

 • Samtliga anställda bör i möjligaste mån bedriva tillfälligt hemarbete. Detta planeras i samråd med närmaste chef.
 • Vid misstanke om coronasmitta ska du stanna hemma. Exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion. Se mer information på 1177 Blekinge. Kontakta närmaste chef för att diskutera möjligheten till arbete hemifrån.

Sjukanmälan

 • Anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt normal rutin och ska inte besöka BTH:s campus.
 • Anställda ska inte komma tillbaka till BTH:s campus förrän minst två dygn efter den anställde är helt symptomfri.

Tjänsteresor

 • Inga internationella tjänsteresor beviljas.
 • Nationella tjänsteresor ska undvikas. Alla tjänsteresor ska vara beviljade av närmaste chef. Redan beviljade tjänsteresor ska omprövas. Resor mellan BTH:s campus kan genomföras.
 • Som alternativ till tjänsteresa ska digitala möten genomföras i så stor utsträckning som möjligt.
 • Resor till och från arbetet omfattas inte av ovanstående.
 • Medarbetare som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.

Besök

 • Externa besök bör undvikas. Ansvarig chef tar beslut och meddelar receptionen i förväg angående planerade möten.

Extern personal

 • Extern personal, t ex från städbolag och restaurang, som är verksamma i BTH:s lokaler uppmanas att inte komma till BTH om de har misstanke om coronasmitta (exempelvis om du träffat någon som har konstaterad coronasmitta eller om du uppvisar milda symptom på luftvägsinfektion).