Information för studenter gällande coronaviruset

BTH har beslutat att följande ska gälla för studenterna vid BTH. Dock kan detta komma att ändras om omständigheterna kräver det.

Samtliga studenter vid BTH har digital undervisning under läsperiod 3 och 4, våren 2021. Examinationen i läsperiod 3 blir digital.

Observera!
Enstaka tentamina kommer att genomföras fysiskt på plats på campus. Det gäller moment där examinatorn bedömt att det inte är möjligt att genomföra tentamen på distans. Detta gäller bland annat för några moment på Sjuksköterskeprogrammet.

NYTT! Utrymmen öppna för studenter samt öppettider

 • Karlskrona:
  Utrymmena vid Bistro J, hus J, samt utanför Makerspace i hus H är öppna för studenter. Det är öppet kl 08:00-21:00 vardag och helger. Ingång till hus H och J sker med BTH-kort.
 • Karlshamn: Hus B är öppet för studenter. Det är öppet kl 08:00-21:00 vardag och helger. Ingång sker med BTH-kort och enbart ingång via skjutdörren är möjlig.

Biblioteket

 • Biblioteket  har öppet för studier och för boklån.
 • För information om bibliotekets öppettider och det digitala biblioteket klickar du här. Läs mer om hur du kan använda biblioteket och bibliotekets böcker under coronapandemin på FAQ-listan.

BTH-kort

 • Det behövs ett BTH-kort för att få tillgång till biblioteket och till studieplatserna i hus H och J. Studenter som inte har ett BTH-kort kan ringa till receptionen klockan 08:00-16:00 på telefonnummer 0455-38 50 00 för att boka en tid för att ordna ett kort. Om du kan studera utanför campus, så behöver du inte skaffa BTH-kort nu.

Munskydd o dyl vid tentamen

 • Munskydd, handskar och ytmedel finns att tillgå i samband med tentamen. Detta fås efter förfrågan.

Datorsalar

 • Allmänna datorsalar är stängda från den 31 augusti. Tills vidare finns det inga campusbaserade datorer tillgängliga för nya studenter.
 • Studenter kan komma åt våra datorsalar genom fjärrkontakt vilket innebär att de kan koppla upp sig hemifrån mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns. Mer information på Studentportalen.

Digital undervisning

 • Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier. På Studentportalen hittar du viktig information och tips om övergången till digitala studier och studentstöd.

Blekinge studentkår, BSK

Utbytesstudier

 • Studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.