Information för studenter gällande coronaviruset

Information för studenter

BTH har beslutat att följande ska gälla för studenterna vid BTH. Dock kan detta komma att ändras om omständigheterna kräver det.

 

Kontaktperson för studenter

Studenter som har coronarelaterade frågor kan vända sig till studentkårens vice ordförande via e-post: vice@bthstudent.se

Detta gäller våren 2022

Vi kommer att återgå till full campusundervisning från och med läsperiod 3 på de utbildningar som är campusbaserde.

Detta gäller hösten 2021

 • Vi kommer att delvis återgå till campusundervisning i läsperiod 1 och läsperiod 2 (veckorna 35-43 respektive 44-02). Det blir därmed en blandning av campusundervisning och digital undervisning.
 • Undervisning för studentgrupper på max 30 (gäller för läsperiod 1) respektive 45 (gäller för läsperiod 2) förläggs företrädesvis på campus.
 • Undervisning för studentgrupper större än ovan kommer att ske digitalt. 
 • Alla årskurser kommer att ha campusundervisning och vi prioriterar nybörjarstudenterna.

Vaccinering mot covid-19

 • Har du inte påbörjat din vaccinering kan du boka tid för detta på 1177. Det finns gott om tider för vaccinering här i Blekinge.
 • Region Blekinge erbjuder studenter som tagit dos 1 i en annan region att ta dos 2 i här i Blekinge. Du ringer själv och bokar tid på den vårdcentral där du vill ta din vaccination.

Biblioteket

Munskydd o dyl vid tentamen och särskilda tillfällen

 • När behov finns  av munskydd, handskar och ytmedel finns detta att tillgå.

Entréer och vissa andra platser

 • Handdesinfektion finns vid entréer och andra platser.

Datorsalar

 • Allmänna datorsalar är stängda men en gradvis öppning planeras. De salar som är tillgängliga på Campus Karlskrona är H320, H321 samt H322.
 • Övriga allmänna salar är tillgängliga genom fjärrkontakt när man är utanför BTH.

Digital undervisning

 • Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier. På Studentportalen hittar du viktig information och tips om övergången till digitala studier och studentstöd.

Blekinge studentkår, BSK

 • Studentkårens pub är nu öppen och verksamheten återgår till normala öppettider.
 • Följ länken så hittar du information från Blekinge studentkår.

Utbytesstudier

 • Studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×