Information för studenter gällande coronaviruset

Information för studenter

BTH har beslutat att följande ska gälla för studenterna vid BTH. Dock kan detta komma att ändras om omständigheterna kräver det.

Kontaktperson för studenter
Studenter som har coronarelaterade frågor kan vända sig till studentkårens ordförande Arian Watti: ordforande@bthstudent.se

Ny student hösten 2021

Osäkerheten är fortsatt stor hur undervisningen kommer att bedrivas under hösten 2021.

Vi kommer att arbeta utifrån följande bedömningar:

 • Vi bedömer att vi delvis kan återgå till campusundervisning i läsperiod 1 (veckorna 35-43). Det blir därmed en blandning av campusundervisning och digital undervisning.
 • All undervisning i grupper med över 30 studenter kommer att ske digitalt.
 • Undervisning för grupper på max 30 studenter förläggs företrädesvis på campus.
 • Alla årskurser kommer att ha campusundervisning och vi prioriterar nybörjarstudenterna.

Nuvarande student

NYTT! Vaccinering mot covid-19

 • Studenter kommer att vaccineras via sin vårdcentral.

Vårens undervisning och examination

 • Undervisningen i läsperiod 3 och 4 genomförs digitalt.
 • Examinationen i läsperiod 3 och i läsperiod 4 genomförs digitalt.

Observera!
Enstaka tentamina kommer att genomföras fysiskt på plats på campus. Det gäller moment där examinatorn bedömt att det inte är möjligt att genomföra tentamen digitalt. Detta gäller bland annat för några moment på Sjuksköterskeprogrammet.

Utrymmen öppna för studenter samt öppettider

 • Karlskrona:
  Utrymmena vid Bistro J, hus J, samt utanför Makerspace i hus H är öppna för studenter. Det är öppet kl 08:00-21:00 vardag och helger. Ingång till hus H och J sker med BTH-kort.
 • Karlshamn:
  Hus B är öppet för studenter. Det är öppet kl 08:00-21:00 vardag och helger. Ingång sker med BTH-kort och enbart ingång via skjutdörren är möjlig. OBSERVERA!
  Det är oerhört viktigt att du minimerar dina kontakter med andra – både på skolan men även utanför. Om du arbetar i grupp med andra studenter, se till att gruppen inte överstiger 4 personer, och undvik kontakt med andra studentgrupper.

Biblioteket

BTH-kort

 • Det behövs ett BTH-kort för att få tillgång till biblioteket och till studieplatserna i hus H och J. Studenter som inte har ett BTH-kort kan ringa till receptionen klockan 08:00-16:00 på telefonnummer 0455-38 50 00 för att boka en tid för att ordna ett kort. Om du kan studera utanför campus, så behöver du inte skaffa BTH-kort nu.

Munskydd o dyl vid tentamen

 • Munskydd, handskar och ytmedel finns att tillgå i samband med tentamen. Detta fås efter förfrågan.

Datorsalar

 • Allmänna datorsalar är stängda från den 31 augusti. Tills vidare finns det inga campusbaserade datorer tillgängliga för nya studenter.
 • Studenter kan komma åt våra datorsalar genom fjärrkontakt vilket innebär att de kan koppla upp sig hemifrån mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns. Mer information på Studentportalen.

Digital undervisning

 • Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier. På Studentportalen hittar du viktig information och tips om övergången till digitala studier och studentstöd.

Blekinge studentkår, BSK

Utbytesstudier

 • Studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.