Information för studenter gällande coronaviruset

Information för studenter

BTH har beslutat att följande ska gälla för studenterna vid BTH. Dock kan detta komma att ändras om omständigheterna kräver det.

 

Kontaktperson för studenter

Studenter som har coronarelaterade frågor kan vända sig till studentkårens vice ordförande via e-post: vice@bthstudent.se

Omtentamen i augusti

För de omtentamina som sker under vecka 33 och 34 gäller följande:

 • Tentamen i kurs på program på grundnivå sker på campus.
 • Tentamen i kurs på program avancerad nivå, som har internationella studenter, sker digitalt.

Detta gäller studenter hösten 2021

Osäkerheten är fortsatt stor hur undervisningen kommer att bedrivas under hösten 2021.

Vi kommer att arbeta utifrån följande bedömningar:

 • Vi bedömer att vi delvis kan återgå till campusundervisning i läsperiod 1 (veckorna 35-43). Det blir därmed en blandning av campusundervisning och digital undervisning.
 • All undervisning i grupper med över 30 studenter kommer att ske digitalt.
 • Undervisning för grupper på max 30 studenter förläggs företrädesvis på campus.
 • Alla årskurser kommer att ha campusundervisning och vi prioriterar nybörjarstudenterna.

Vaccinering mot covid-19

 • NYTT! Region Blekinge erbjuder studenter som tagit dos 1 i en annan region att ta dos 2 i här i Blekinge. Boka tid på 1177.

Öppettider på campus perioden 15 juni-15 augusti

 • Karlskrona:
  Dörren till hus A är öppen (dvs olåst, inget kort krävs) kl 08:00-13:00, vardagar fram till den 15 augusti 2021. Övriga dörrar på campus är låsta men personal och studenter kommer in med BTH-kort. Det gäller även för hus A utanför öppettiderna 08:00-13:00.
 • Karlshamn:
  Hus A är öppet under dagtid 08:00-17:00. Övrig tid kommer studenter in med BTH-kort.
  Hus B är öppet endast för studenter som studerar på Campus Karlshamn. Ingång sker med BTH-kort

Biblioteket

Munskydd o dyl vid tentamen

 • Munskydd, handskar och ytmedel finns att tillgå i samband med tentamen. Detta fås efter förfrågan.

Datorsalar

 • Allmänna datorsalar är stängda men en gradvis öppning planeras. Tills vidare finns det inga campusbaserade datorer tillgängliga för nya studenter.
 • Studenter kan komma åt våra datorsalar genom fjärrkontakt vilket innebär att de kan koppla upp sig hemifrån mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns. Mer information på Studentportalen.

Digital undervisning

 • Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier. På Studentportalen hittar du viktig information och tips om övergången till digitala studier och studentstöd.

Blekinge studentkår, BSK

Utbytesstudier

 • Studenter som befinner sig i utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad.