Civilingenjörsutbildningar

Civilingenjör

- ett framtidsyrke

Civilingenjör är utbildningen för dig som vill utveckla framtidens teknik. Det är en bred utbildning som ger dig möjlighet till utmanande jobb inom näringslivet, som expert eller som ledare. Som civilingenjör är du eftertraktad både i Sverige och internationellt.

Som civilingenjör har du en helhetssyn på teknik och ledarskap. Ofta arbetar civilingenjörer med utveckling av nya produkter och att leda projekt. Du kan också arbeta med till exempel forskning, undervisning och teknikinformation.

Samarbete med näringslivet och stark forskning

Civilingenjörsutbildningarna är starkt influerade av näringslivets behov av kompetent personal. Näringslivet finns med som diskussionspartner när vi tar fram våra utbildningar och är del av själva utbildningen. Vår ambition är att utbildningarna är väl förankrade i den verklighet som du sedan kommer att möta när du börjar jobba. BTH har samarbete med företag som till exempel Ericsson, Telenor, ABB och Dynapac. Dessutom finn det möjlighet att tillbringa en del av din studietid utomlands, till exempel Frankrike, Tyskland, USA eller Kina.


Citattecken

Jag älskar mitt jobb!

Lars Ollén, fd BTH-student

BTH är en av de ledande tekniska högskolorna när det gäller forskning inom telekommunikation och signalbehandling, programvaruteknik och datorspelsutveckling samt produktutveckling med inriktning på hållbar utveckling. Våra forskare samverkar med företag, både nationellt och internationellt, vilket gör att du som student under kurserna får intressanta inblickar i aktuell näringslivskopplad forskning.

Civilingenjörsutbildningar

Stor efterfrågan på Civilingenjörer

Efterfrågan på civilingenjörer har varit ganska jämn över tiden och företagen spår en fortsatt god efterfrågan åren framöver. Med en bred utbildning är du bra rustad för ett intressant arbete på framtidens arbetsmarknad.

Alumnintervju Civilingenjör
Share Dela
Redigera