Alice, Trollhättan

Alice, Civilingenjör i datorsäkerhet

Varför valde du BTH?

BTH var den enda skolan med en civilingenjörsutbildning med säkerhetsinriktning, och den profilen var väldigt intressant för mig. De har också platsgaranti för basårsstudenter, så om jag klarade basåret så visste jag att jag skulle få plats på datorsäkerhetsutbildningen.

Varför valde du din utbildning på BTH?

Jag har länge varit intresserad av teknik i allmänhet och säkerhet i synnerhet. Jag har dock alltid varit intresserad av annat, vilket är varför jag läste samhäll på gymnasiet. Dock kände jag inte att jag ville göra det intresset till en karriär, utan hålla det nära på andra sätt. Så jag valde att läsa datorsäkerhet istället.

Vad är det bästa med BTH?

Just att skolan är så liten! I och med det så är det mycket lättare att komma i direkt kontakt med sina lärare än på större skolor. Det gör att om du har frågor eller funderingar, eller bara vill vara aktiv på en föreläsning är det mycket mer tillgängligt att bara räcka upp en hand. Om man är ihärdig nog så börjar man till slut bli igenkänd. Sen vet jag inte hur det ser ut på andra skolor, men på BTH är det ganska lätt att få extrajobb som till exempel labbhandledare.

Vad är ditt drömjobb efter utbildningen?

Varje gång jag har fått den här frågan som liten så har funnit mig själv tafatt; och inget har ändrats där. Jag vet fortfarande knappt vad jag vill göra senare samma dag, än mindre i den avlägsna framtiden. Så för närvarande går jag mest med strömmen och ser vart den för mig.

Tillägg: Vad tror du att du kommer att göra och jobba med efter studierna?

Direkt efter studierna är det väl sannolikt att jag hamnar på ett lokalt företag, tills vidare. Dock planerar jag inte stanna i Karlskrona för alltid, utan kanske att röra mig vidare utomlands. Arbetsmarknaden för säkerhetsingenjörer i Schweiz ser väldigt lovande ut, så funderar på att försöka få jobb där ett tag.

Vad är det bästa med Karlskrona?

Jag är en ganska stillsam person i vardagen, så jag uppskattar det generella lugnet i staden. När jag skulle flytta hit så var jag så trött på att alla sa att staden var så fin hela tiden, men den är på riktigt så fin som alla säger. När man kommer från en liten grå stad mitt i en skog så är landskapsombytet ganska drastiskt, för det bättre.

Största skillnaden mellan gymnasiet och högskolan?

Relationen till lärare. I gymnasiet bygger man en helt annan relation till sina lärare än man gör diverse föreläsare, kursansvariga och examinatorer på högskolan. Din gymnasielärare, i stor utsträckning, betygsätter dig och din förmåga att hantera ett visst ämne. Medan på högskolan kanske du inte ens träffar din examinator, som bara går igenom det arbete du lämnat in. Det kanske låter som en petitess men i min erfarenhet är det de studenter som förstår den relationen som klarar sig bäst.

Hur ser en bättre värld ut, skulle du säga?

Breda frågor ger breda svar, annars hade jag kunnat svara i en volym motsvarande ett band encyklopedier. Hursomhelst anser jag att det i grunden som bidrar till det som inte är bra i världen är den rådande och växande ojämlikhet samhället är byggd på. Så vidare följer ju att en bättre värld hade varit en som är byggd mer jämlik.

Och hur vill du bidra till att världen blir sådan?

Säkerhetsarbete är väldigt etiskt laddat, till stor del på grund av att jobbet vi gör nödvändigtvis har en “good guy” och en “bad guy”. Att kunna förhålla sig kritiskt till den här dikotomin är grundläggande för att kunna vara en etisk aktör i det här fältet. Genom att lära sig det vi gör på det här programmet får man implicit ett stort ansvar att förvärva den kunskapen.

Vilken är din drivkraft? Vad vill du förändra eller uppnå i livet?

Min primära drivkraft är helt klart min nyfikenhet. Jag sökte inte den här utbildningen för någon karriärs skull, utan för att jag var nyfiken. Mitt intresse är brett och en civilingenjörsutbildning ger mig möjligheten att utforska väldigt mycket. På min fritid försöker jag hålla mig ajour om många ämnen som inte täcks av min akademiska utbildning. Sen rör sig säkerhetsfältet extremt snabbt i vissa avseenden, och ganska långsamt i andra. Man håller sig konstant uppdaterad på vilka sårbarheter som uppenbarats i diverse system, så lärandet kan aldrig sluta.

9 februari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×