Tove, Stockholm

Tove Söder

Varför valde du din utbildning på BTH? Jag valde BTH för att utbildningen erbjöd en blandning mellan det estetiska som arkitektutbildningarna är kända för och det samhällsvetenskapliga/politiska som jag har ett stort intresse för.

Varför valde du BTH? Utbildningen är unik för BTH.

Vad är det bästa med BTH? Gemenskapen. Jag älskar vännerna, evenemangen och tryggheten som studentlivet, och framförallt kårlivet, har gett mig. Vi tar hand om varandra och alla är välkomna!

Vad är ditt drömjobb efter utbildningen?

Vad tror du att du kommer att göra och jobba med efter studierna? Miljonfrågan… Vad jag skulle vilja göra är att resa. Jag skulle vilja ha ett tillräckligt välbetalt arbete i Sverige för att under vissa perioder varje år kunna resa med exempelvis Arkitekter utan gränser till utvecklingsländer och arbeta för en mer jämlik värld. Vad jag däremot tror att jag kommer göra är primärt att bli fikaansvarig på en mellanstor svensk kommun. Inte fy skam, jag är grym på att dosera kaffe.

Vad är det bästa med Karlskrona? Karlskrona är en cykelstad och en fantastisk plats på sommaren. Tyvärr är vi studenter alltför ofta inte här på sommaren men det kan jag lova att ni vill vara! Vi badar på lunchen varje dag från maj till september.

Största skillnaden mellan gymnasiet och högskolan? Tempot; många studenter kommer nog säga att man behöver kämpa mer på högskolan, det gäller inte på fysisk planering. Vi läser ett ämne i taget och man hinner verkligen sätta in sig i varje projekt tillskillnad från i gymnasiet, sen väljer du själv vilken ambitionsnivå du vill sätta. Tyvärr innebär det också att man hinner bli kär i sina projekt så att kunna ta emot kritik, och faktiskt se det som konstruktivt, måste man bara lära sig.

Hur ser en bättre värld ut, skulle du säga? Och hur vill du bidra till att världen blir sådan? En bättre värld är en värld utan rädsla. Där vi vågar möta och lyssna på våra medmänniskor, samt värdera varandra som jämbördiga. Alla människor måste få chans till utbildning, försörjning, trygga boendemiljöer och god samhällsservice; det kan vi planerare bidra till. Oavsett om det är på lokal, regional eller nationell nivå så har vi möjlighet att påverka politiken och förändra människors liv.

Vilken är din drivkraft? Vad vill du förändra eller uppnå i livet? Jag hoppas att när mina framtida barn växer upp så ska vi ha vänt den rusande klimatkrisen och vara mitt i en hållbar omställning. Och så vill jag hålla ett sommarprat i P1.

4 februari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×