Louise Heimler, enhetschef

Foto på Louise Heimler

Vad jobbar du med nu?

Jag jobbar som enhetschef på planavdelningen, på Stockholms stad.

I min roll leder jag en enhet med cirka 14 stadsplanerare och vår huvudsakliga uppgift är att utveckla Stockholm genom att ta fram detaljplaner. Det roligaste med att arbeta på en planavdelning är alla frågor som behöver vägas samman och hela tiden ha en växande och attraktiv stad i fokus.

På vilket sätt förberedde utbildningen på BTH dig för det du arbetar med idag?

Genom att kombinera projektuppgifter inom olika skalor av planering med stadsbyggnadshistoria och konst/formlära så fick jag en bra bild både av mina kommande arbetsuppgifter. Jag fick även förståelsen att planerarens roll är att kombinera genomförande, estetik, platsens kontext och historia samt lagstiftning.

21 januari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×