Victoria Vucic, Security Test Engineer

Victoria Vucic

Vad jobbar du med nu?

Jag arbetar med kvalitetssäkring av mjukvara i produkter och system för fysisk säkerhet. Det innebär bland annat att skriva automatiska säkerhetstester och vara i nära dialog med utvecklarna för att hjälpa dem med deras del av säkerhetsarbetet. Arbetet innebär även att garantera spårbarhet i utvecklingsorganisationens säkerhetsarbete.

Vad är det viktigaste du tar med dig från studietiden?

Det är viktigt att försöka bredda sig och lära sig mer än det som lärs ut i föreläsningssalen och ta de chanser som ges från BTH:s håll. Exempelvis fick jag via BTH möjligheten att åka till Ukraina och gå i en IT-säkerhetsinriktad sommarskola med studenter från andra delar av Europa. Ett annat bra komplement till studierna är exempelvis ideellt engagemang. Mycket av det jag kan gällande att driva projekt kommer därifrån och många bra kontakter har knutits därigenom som bland annat lett till jobbet jag har nu.

Vad vill du säga till dem som funderar på att börja plugga IT-säkerhet?

Kör på! Det finns absolut inget som hindrar dig. Jag kunde i princip inget om IT-säkerhet eller teknik i allmänhet innan jag började men allt går att lära sig, det handlar bara om hårt arbete.

Vad är mest givande, roligt eller spännande med det du arbetar med?

Det är kul att får arbeta med personer som har lång branscherfarenhet, det är givande att få ta del av deras kunskap och hur de ser på saker. Jag tycker också det är spännande att arbeta med produkter för fysisk säkerhet såsom nätverkskameror fast från mjukvarusidan av det.

17 mars 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×