Niklas Hellblom, internationell samordnare

Niklas Hellblom

Vad jobbar du med nu?

Jag värnar och driver svenska kommuner och regioners intressen på den internationella arenan. Detta genom samordning av SKR:s sakkunniga och administrativa stöd till den svenska delegationen i Europeiska regionkommittén – den lokala och regionala nivåns formella röst i EU. Uppdraget avser omvärldsbevakning, kunskapsförmedling och påverkansarbete, med fokus på kommitténs verksamhet.

Vad är mest givande, roligt eller spännande med det du arbetar med?

Jag har nöjet att jobba i en expertorganisation, med kunniga kollegor inom så gott som samtliga sakområden med bäring på lokal och regional nivå. Det är lärorikt och utmanande – i princip varje dag! Att få röra sig i en internationell miljö är såklart också spännande, närheten till politiken likaså.

4 mars 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×