Johan, Karlskrona

Johan, sjuksköterskeprogrammet

Varför valde du din utbildning på BTH?

BTH studenter arbetar efter PBL (problembaserat lärande). Kort och gott innebär PBL att studenter i grupp, arbetar tillsammans för att lösa ett problem. Något som myndigheter överlag arbetar med.

Vad är det bästa med BTH?

Lärarlaget. De är där för att hjälpa dig och inte sätta press på dig.

Vad tror du att du kommer att göra och jobba med efter studierna?

Som sjuksköterska har man ett brett arbetsalternativ, så jag håller det öppet. Det vore dumt att satsa på något specifikt när varje kapitel i böckerna är ”åh fan, det här var också intressant!”. Jag tror dock att jag kommer att ha en sjukskötersketjänst som innebär mycket detektivarbete, undersökningar på patient och en beslutsfattande roll.

Vad är det bästa med Karlskrona?

En vacker stad med alla öar oavsett årstid. Ett lugn men ändå lite drag trots invånarantalet.

Största skillnaden mellan gymnasiet och högskolan?

Det är som natt och dag. I gymnasiet skrapar man kunskapen på ytan i en låg hastighet. Vidare ger lärarna på gymnasiet den informationen du behöver för att kunna klara exempelvis ett prov. På högskolan väljer du själv vilket djup du vill lägga din kunskap på, utan att veta vilken kunskap som gäller för att klara ett prov. Det enda som skolan bestämmer är vilken hastighet du ska studera i. Resten får du sköta själv. Något som är mycket positivt är att lärarna besitter den kunskapen du behöver. Det är bara att ta den, lärarna hjälper dig.

Hur ser en bättre värld ut, skulle du säga? Och hur vill du bidra till att världen blir sådan?

En bättre värld är jämställdhet, där varje individ oavsett utseende, bakgrund och kön inte spelar någon roll. Man ser den som står framför en som en person. Världen kanske blir lite bättre när jag tar mitt eget ansvar i den rollen.

Vilken är din drivkraft? Vad vill du förändra eller uppnå i livet?

Min drivkraft är handlingskraft. Jag har i alla år haft med mig en mening som ger mig energi. Texten är ”Change the game”. Det betyder att du själv kan förändra det som behöver förändras. Det jag vill uppnå i mitt liv individuellt, förutom att bli den bästa pappan till mina barn, är att bli den bästa versionen av mig själv som sjuksköterska.

8 februari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×